ONKOLOGIA
Choroby trzustki i dróg żółciowych
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Leczenie onkologiczne raka trzustki w świetle wytycznych PTG-E ►

Udostępnij:
Dr n. med. Katarzyna Winter przedstawia zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, które zostały oparte na danych uzyskanych z badań klinicznych i opiniach ekspertów, w tym na podstawie wytycznych amerykańskich i europejskich.
Diagnostyka raka trzustki
Według aktualnych wytycznych pacjenci, u których stwierdzono w badaniach obrazowych zmianę ogniskową w trzustce, w celu dalszej diagnostyki powinni być kierowani do ośrodków referencyjnych. – Są to ośrodki, które dysponują odpowiednią diagnostyką obrazową, w tym wielorzędową tomografią komputerową jamy brzusznej i miednicy ze wzmocnieniem kontrastowym według protokołu trzustkowego – wyjaśnia dr n. med. Katarzyna Winter z Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. – Ośrodek referencyjny powinien również dysponować takim badaniem jak endoskopowa ultrasonografia trzustki z możliwością wykonania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej – badaniem, które charakteryzuje się najlepszą czułością, nawet do 95 proc., i swoistością do 99 proc. w obrazowaniu guzów trzustki.

Istotne jest, że niepowodzenie w uzyskaniu potwierdzenia histologicznego raka nie wyklucza obecności nowotworu złośliwego i nie powinno opóźniać leczenia operacyjnego w przypadku zmian potencjalnie resekcyjnych. – Biopsja jest niezbędna jedynie w przypadku guzów, które wymagają zastosowania w pierwszej kolejności chemioterapii bądź chemioradioterapii – podkreśla ekspertka.

Leczenie
– Pacjenci z rakiem trzustki wymagają postępowania wielodyscyplinarnego, udziału gastroenterologa, chirurga, onkologa, patomorfologa i radiologa. Jeśli chodzi o możliwości terapeutyczne, w przypadku rozpoznania guza resekcyjnego w pierwszej kolejności postępowaniem z wyboru jest oczywiście zabieg operacyjny. Terapia neoadjuwantowa nie jest zalecana w guzach resekcyjnych, ale może być rozważana w wybranych przypadkach. Natomiast w granicznie resekcyjnym raku trzustki należy rozważyć złożoną chemioterapię neoadjuwantową – tłumaczy dr Winter.

Leczenie adjuwantowe uzupełniające stosowane jest również w przypadku rozpoznania wznowy miejscowej, jak również uogólnionej wznowy po resekcji raka trzustki. W miejscowo zaawansowanym RT postępowaniem z wyboru jest chemioterapia, a jej rodzaj uzależniony jest od stanu pacjenta. W rozsianym raku trzustki postępowaniem z wyboru, obok leczenia objawowego, jest również chemioterapia.

Zmiany genomowe
– Większość ostatnich wytycznych skupia się na wykonywaniu wczesnych badań pod kątem zmian genomowych w raku trzustki – głównie niestabilności mikrosatelitarnej, niedoboru naprawy błędnie sparowanych nukleotydów, mutacji BRCA z wyłączeniem wariantów o nieznanym znaczeniu oraz fuzji genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej – w celu zastosowania konkretnego, ukierunkowanego leczenia – mówi specjalistka.

– Miejmy nadzieję, że postęp medycyny spowoduje, że najnowocześniejsze terapie, ukierunkowane na konkretne mutacje genetyczne w raku trzustki, zostaną zastosowane i nierówna walka skończy się przechyleniem szali na stronę zwycięstwa, a nasi pacjenci onkologiczni będą mogli przeżyć wiele miesięcy, a nawet kilka lat – podsumowuje dr Katarzyna Winter.Wykład „Leczenie onkologiczne raka trzustki w świetle wytycznych PTG-E” został zaprezentowany podczas konferencji XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb).

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.