Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Magnetyczne nanocząstki wspomagają leczenie nowotworów

Udostępnij:
Struktury nanomateriałowe mogą być wykorzystywane do nagrzewania guzów nowotworowych, przyczyniając się w ten sposób do śmierci komórek. Naukowcy pracują nad poprawą skuteczności tej obiecującej metody leczenia.
Nanotechnologia może przyczynić się do rozwoju wielu obszarów badań medycznych i sposobów leczenia chorób. Rozwój nanomateriałów ewoluował od opracowywania pojedynczych cząstek do wieloskładnikowych struktur zwanych nanohybrydami, które umożliwiają wykorzystanie nowych właściwości.

Nanohybrydy magnetyczne na bazie żelaza charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami magnetycznymi i niskim poziomem toksyczności, co czyni je obiecującymi kandydatami do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych w nanomedycynie.

Obejmują one hipertermię magnetyczną (magnetic hyperthermia – MHT), metodę leczenia wykorzystującą ciepło generowane przez nanomateriały w celu wywołania apoptozy komórek nowotworowych.

– Hipertermia magnetyczna to nieinwazyjna metoda leczenia nowotworów wykorzystująca nanocząstki magnetyczne, które są poddawane działaniu zmiennego pola magnetycznego w celu nagrzania danego miejsca do zakresu temperatur 42–45 stopni Celsjusza, co wykazuje działanie lecznicze – wyjaśnia Aram Manukyan, kierownik Laboratorium Fizyki Ciał Stałych w Instytucie Badań Fizycznych Narodowej Akademii Nauk w Armenii.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MaNaCa naukowcy starali się stworzyć podwaliny pod badania nad nanocząsteczkami tlenku żelaza w diagnostyce, terapii i leczeniu nowotworów. Projekt miał również na celu zwiększenie możliwości wykorzystania nanocząstek w zastosowaniach medycznych.

Projekt połączył wiedzę specjalistyczną trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Arystotelesa w Grecji, Uniwersytetu Duisburg-Essen w Niemczech i Instytutu Badań Fizycznych Narodowej Akademii Nauk w Armenii, a także specjalistów badawczych spółki Intelligentsia Consultants.

– Uzyskane rezultaty, które zostały opublikowane na łamach prestiżowych czasopism, są konkurencyjne i mogą znaleźć dalsze zastosowania w biomedycynie – mówi Manukyan.

Poprawa sprawności nagrzewania nanocząstek
Zespół badał właściwości strukturalne i magnetyczne nanohybryd magnetycznych, wykorzystując urządzenia nowej generacji w europejskich organizacjach partnerskich, takie jak transmisyjny mikroskop elektronowy o wysokiej rozdzielczości, magnetometry, dyfrakcję rentgenowską, a także hipertermiczne urządzenia o wysokiej czułości.

Aby poprawić sprawność nagrzewania nanocząstek, zespół przetestował różne strategie, w tym zmianę parametrów fizycznych, takich jak rozmiar, magnetyzacja nasycenia i efektywna anizotropia nanocząstek, czyli zdolność materiału do przyjmowania różnych właściwości przy pomiarze w różnych kierunkach.

Hybrydowe nanocząstki, będące układem składającym się co najmniej z dwóch elementów składowych, mogą być dostosowywane w taki sposób, by miały różne właściwości magnetyczne, co zapewnia wysoką sprawność hipertermii magnetycznej.

Badania zespołu nad hipertermią cząstek magnetycznych wykazały, że to zawartość żelaza jest czynnikiem decydującym o sprawności nagrzewania.

Nawiązywanie multidyscyplinarnych kontaktów
Kontakty nawiązane w ramach projektu MaNaCa zaowocowały multidyscyplinarnymi szkoleniami dla młodych naukowców w rozwijającej się dziedzinie zaawansowanych technologii teranostyki magnetycznej – innowacyjnego i spersonalizowanego sposobu leczenia nowotworów.

– Szkolenie naukowców na wczesnym etapie kariery obejmowało multidyscyplinarną metodologię naukową, a także praktyczne doświadczenia w laboratorium – zauważa Manukyan.

Projekt umożliwił współpracę pracowników wielu uczelni i wymianę wiedzy dotyczącej tej rozwojowej dziedziny.

– Ponadto działania w ramach projektu obejmowały szkolenia w zakresie umiejętności technicznych i miękkich, konsultacje w zakresie rozwoju kariery, wspólne publikacje, wspólny udział w konferencjach, organizację szkół letnich, warsztatów i międzynarodowej konferencji –dodaje Manukyan.

Zespół projektu MaNaCa zorganizował pierwszą edycję międzynarodowej konferencji „Perspektywy Armenii w zakresie teranostyki onkologicznej” (APRICOT) w Armenii.

Podczas wydarzenia uczestnicy przeanalizowali zastosowanie nanohybryd magnetycznych w wielu obszarach biomedycznych, w tym w leczeniu przy pomocy techniki hipertermii, diagnostyce medycznej, urządzeniach czujnikowych, usuwaniu toksyn i dostarczaniu leków.

– Kongres można nazwać jednym z ważnych osiągnięć projektu. Była to pierwsza konferencja w Armenii związana z zastosowaniem nanohybryd magnetycznych w biomedycynie, chcemy, by stała się regularnym wydarzeniem – mówi Manukyan.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.