Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Niezbędna są edukacja i ułatwienie dostępu do szczepień przeciwko HPV

Udostępnij:

Edukacja w zakresie profilaktyki wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), skrócenie ścieżki pacjenta i umożliwienie wykonywania szczepień przeciw HPV przez wszystkie przychodnie w ramach POZ są kluczowe dla zwiększenia liczby szczepień.

Powyższe to konkluzja ze spotkania Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet.

Pożegnajmy HPV jak inne kraje
W trakcie Europejskiego Tygodnia Szczepień 25 kwietnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet pod hasłem „Pożegnajmy HPV – profilaktyka wirusa HPV poprzez szczepienia”. W spotkaniu pod przewodnictwem posłanki Wandy Nowickiej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, eksperci oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i pacjentów.

– W Polsce mamy program, który w dużym zakresie udostępnia szczepionki, jednak korzysta z niego niewiele osób. Mam nadzieję, że nasze spotkanie pozwoli na zdiagnozowanie barier, które uniemożliwiają wykorzystanie szczepień w szerszym zakresie – mówiła posłanka Wanda Nowicka.

Od 1 czerwca 2023 r. funkcjonuje powszechny program szczepień przeciw HPV, który obejmuje dziewczynki i chłopców między 11. a 14. rokiem życia. Jednak do tej pory ze szczepienia w jego ramach skorzystało zaledwie 20 proc. nastolatków.

Prof. Teresa Jackowska, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, podkreśliła potrzebę obniżenia do dziewiątego roku życia wieku dzieci, które można zaczepić.

– Polska jest krajem o jednej z największych zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy w Europie. Codziennie sześć Polek słyszy diagnozę „rak szyjki macicy”, a cztery Polki umierają z tego powodu każdego dnia. Dziewczynki, które teraz się nie zaszczepią, mogą za parę lat zachorować na ten nowotwór, mogą nie urodzić dzieci. Możemy je przed tym ochronić dzięki szczepieniu przeciw HPV. Można powiedzieć, że jest to szczepionka na raka – podkreśliła prof. Marzena Dębska z Kliniki Położnictwa i Perinatologii PIM MSWIA.

Im wcześniej szczepienia, tym lepiej
Milena Angelova, główna sprawozdawczyni Grupy roboczej dot. Cancer Prevention Package w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), podkreślała wagę szczepienia dzieci jeszcze przed inicjacją seksualną.

– Niezwykle ważne jest, by ze szczepień przeciw HPV skorzystały nie tylko dziewczynki, ale również chłopcy. Tylko wtedy będzie można skutecznie wyeliminować HPV z polskiej populacji – stwierdziła.

– Oceniliśmy już trudności w realizacji szczepień w ramach programu: najwięcej ośrodków wskazało na problemy w sprawozdawaniu danych o wykonanych szczepieniach. Dalszym krokiem będzie przedstawienie potencjalnych rozwiązań, aby zwiększyć wyszczepialność – przekazała Joanna Kujawa, naczelnik wydziału w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Potrzebę edukacji w zakresie profilaktyki HPV potwierdzają wyniki opublikowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej badania na temat wiedzy o szczepieniach przeciw HPV, przeprowadzonego we współpracy z prof. Tomaszem Sobierajskim, kierownikiem Ośrodka Badań Socjomedycznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Brakuje wiedzy o HPV i skuteczności szczepień
– Co czwarta badana osoba nie potrafiła wskazać ani jednej choroby, którą może wywoływać wirus HPV. Natomiast 85 proc. badanych zadeklarowało, że zaszczepiłoby się, gdyby istniała skuteczna szczepionka przeciw nowotworom. Jednocześnie co druga badana osoba nie słyszała o szczepieniu przeciw HPV. To pokazuje, jak bardzo potrzebujemy rzetelnej edukacji zdrowotnej – podkreślił Igor Grzesiak, wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, omawiając wyniki badania.

Eksperci jako przyczyny niskiej wyszczepialności wskazywali brak szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej oraz skomplikowany system raportowania wykonanych szczepień, co zniechęca placówki POZ do zgłaszania się do programu (przystąpiło do niego tylko ok. 15 proc.).

– Konieczne jest skrócenie ścieżki pacjenta i umożliwienie wykonywania szczepień przeciw HPV przez wszystkie przychodnie w ramach POZ. Dodatkowo, czy naprawdę tak trudno zorganizować szczepienia w szkołach? – pytała Joanna Frątczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia.

Działania w zakresie edukacji są już podejmowane oddolnie, m.in. przez fundację SEXEDPL, która w marcu rozpoczęła kampanię „Bye Bye HPV”, pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia. Kilka dni temu we współpracy z Dzielnicą Warszawa-Śródmieście zainicjowała akcję szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych.

Menedzer Zdrowia facebook

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.