Specjalizacje, Kategorie, Działy

Olaparib skuteczny także w raku piersi?

Udostępnij:
Kategorie: Pierś
Działy: Zagranica Aktualności
Wyniki badania 3 fazy dla olaparibu w zaawansowanym raku piersi HER-2 negatywnym, ale z mutacjami BRCA 1 lub BRCA 2 okazały się pozytywne.
Olaparib jest pierwszym inhibitorem PARP w swojej klasie. Został już zaaprobowany do stosowania w zaawansowanym raku jajnika z mutacjami BRCA w dawce 400 mg dwa razy dziennie.

W badaniu dotyczącym raka piersi lek podawano dwa razy dziennie w dawce 300 mg. Badania sponsorowała firma i porównywała w nich lek do standardowej chemioterapii. W wynikach przez nią opisanych, olaparib poprawia w sposób istotny klinicznie i statystycznie przeżycie wolne od progresji. Szczegóły mają zostać przedstawione na nadchodzącym spotkaniu medycznym.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.