Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Opieka nad rodzinami z dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem raka ma być świadczeniem gwarantowanym

Udostępnij:
Do konsultacji publicznych skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, który wprowadza nowe świadczenia gwarantowane z zakresu AOS w obszarze onkologii. Chodzi o opiekę nad rodzinami dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na m.in. raka piersi, jajnika i jelita grubego.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej opublikowano w RCL. Jak uzasadniono, wprowadzenie nowych świadczeń gwarantowanych ma poprawić skuteczność wczesnego wykrywania wybranych uwarunkowanych genetycznie nowotworów.

Projekt przewiduje wprowadzić do wykazu świadczeń gwarantowanych następujące procedury:
1) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;
2) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;
3) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL).

Każde z ww. świadczeń obejmuje dwa etapy:
1) poradnictwo i badania genetyczne;
2) poradnictwo i badania diagnostyczne.

W ramach pierwszego etapu odbywa się identyfikacja osób posiadających wysokie, dziedzicznie uwarunkowane ryzyko zachorowania na wybrane nowotwory. Najważniejszą rolę odgrywa tu szczegółowy wywiad rodzinny. W przypadku zaistnienia wskazań medycznych wykonywane są również badania genetyczne. W ramach drugiego etapu pacjenci zostaną objęci specjalistycznym nadzorem, polegającym na systematycznym przeprowadzeniu badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarskich.

Jak argumentuje resort zdrowia, celem rozporządzenia jest zapewnienie prewencji i wczesnego wykrywania nowotworów dziedzicznych przez zidentyfikowanie osób z rodzin wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory, takie jak rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego, rak błony śluzowej trzonu macicy, siatkówczak i choroba von Hippel-Lindau (VHL), a następnie objęcie ich specjalistyczną opieką ukierunkowaną na aktywną prewencję zachorowań oraz możliwe najwcześniejsze ich rozpoznanie.

– Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe prowadzona jest obecnie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (NSO)”. Zgodnie z założeniami programu finansowanie to jest możliwe nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Następnie finansowanie będzie się odbywało ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego też konieczne jest wprowadzenie nowych świadczeń do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – napisano w uzasadnieniu.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.pdf.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.