Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Panel genów przewiduje wczesne rokowanie w raku piersi HER2+

Udostępnij:

Jak potwierdzają badania zaprezentowane na dorocznym kongresie ESMO Breast Cancer 2024, HER2DX, standaryzowany test ekspresji 27 genów, może być pomocny w przewidywaniu przeżycia wolnego od nawrotu choroby u pacjentek z rakiem piersi we wczesnym stadium HER2+. Test ten może też identyfikować kandydatki do mniej intensywnego leczenia.

Naukowcy przeprowadzili metaanalizę siedmiu kohort, które miały dostępne oceny ryzyka HER2DX, a także dane kliniczne i dotyczące skuteczności.Obejmowały one trzy randomizowane badania kliniczne z łączną liczbą 722 pacjentów, dwa badania jednoramienne z udziałem 368 pacjentów oraz dwa badania obserwacyjne z udziałem 941 pacjentów.

Cztery badania obejmowały leczenie neoadjuwantowe (łącznie u 803 pacjentów), a trzy dotyczyły leczenia uzupełniającego (łącznie u 1228 pacjentów). Pacjenci mieli tendencję do występowania choroby w stadium T1 (49,5%) lub T2 (29,0%), bez zajęcia węzłów chłonnych (67,4%) i byli dodatni pod względem receptorów hormonalnych (65,7%). Większość (60,5%) otrzymywała wyłącznie leczenie uzupełniające. Wśród pacjentów leczonych neoadjuwantem u 42,5% wystąpiła patologiczna odpowiedź całkowita (pCR).Pierwszorzędowym punktem końcowym, ocenianym za pomocą analizy Kaplana-Meiera, było przeżycie wolne od zdarzeń.

Po 6 latach u 93% pacjentów w grupie niskiego ryzyka nie zaobserwowano wznowy

Ogółem 52,4% pacjentów uznano za grupy niskiego ryzyka na podstawie skali HER2DX, podczas gdy 47,6% uznano za grupę wysokiego ryzyka.

Analiza wieloczynnikowa wykazała, że każdy 10-jednostkowy przyrost w skali HER2DX wiązał się ze znacznym wzrostem przeżycia wolnego od zdarzeń (współczynnik ryzyka [HR], 1,23; P <0,001). Zależność ta pozostała istotna przy stratyfikacji pacjentów według stadium guza i węzłów chłonnych oraz według receptora hormonalnego i statusu pCR, niezależnie od tego, czy stosowano ryzyko HER2DX jako wynik ciągły, czy też dzielono pacjentów na grupy wysokiego i niskiego ryzyka.

Stosując grupy ryzyka do całej badanej populacji, zespół odkrył, że pacjenci niskiego ryzyka mieli znaczący wzrost przeżycia wolnego od zdarzeń w porównaniu z pacjentami wysokiego ryzyka (HR, 2,55; P <0,001). Po 6 latach 93% pacjentów w grupie niskiego ryzyka pozostało wolnych od zdarzeń w porównaniu z 82,9% w grupie wysokiego ryzyka.

Dzięki wynikom testu można rozróżnić pacjentki wymagające bardziej lub mniej agresywnego leczenia

– U pacjentek z rakiem piersi we wczesnym stadium HER2+ HER2DX dostarcza informacji prognostycznych na temat długoterminowych wyników wykraczających poza zmienne klasyczne – powiedział, prezentując badanie, onkolog dr Guillermo Villacampa z Vall d'Hebron Institute of Oncology w Barcelonie. Test może pomóc w lepszej identyfikacji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści z mniej intensywnego leczenia i tych, którzy mogliby skorzystać z bardziej agresywnego podejścia – dodał.

Przeczytaj także: „Prof. Jażdżewski: Badania genetyczne pozwalają ocenić ryzyko zachorowania na nowotwory”.

Onkologia subskrybuj newsletter

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.