Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pembrolizumab i aksytynib w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym: przedłużenie badania KEYNOTE-426

Źródło: The Lancet Oncology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 30.10.2020
 
 
W badaniu akronimie KEYNOTE-426 oceniono skuteczność połączenia pembrolizumabu (bloker receptora programowanej śmierci komórki 1, PD-1) i aksytynibu (inhibitor kinazy tyrozynowej związanej z receptorem czynnika wzrostu śródbłonka naczyń) w porównaniu z monoterapią sunitynibem u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym. Niedawno na łamach Lancet Oncology ukazały się wyniki ponad 30-miesięcznej obserwacji pacjentów z tego badania.
Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie oraz czas przeżycia wolny od progresji. Do kombinacji pembrolizumabu i aksytynibu zrandomizowano 432 osoby, a do monoterapii sunitynibem 429. Mediana czasu obserwacji wyniosła 30,6 miesięcy. Zastosowanie kombinacji było związane z mniejszym ryzykiem śmierci w okresie obserwacji w porównaniu z monoterapią sunitynibem (HR=0,68; 95% CI: 0,55-0,85). Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji w grupie leczonej pembrolizumabem i aksytynibem wyniosła 15,4 miesiące, a w grupie kontrolnej 11,1 miesięcy (p<0,001). U pacjentów leczonych kombinacją częściej odnotowano wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej (13% vs. 3%) oraz występowanie biegunki (11% vs. 5%).

Połączenie pembrolizumabu i aksytynibu wykazuje wyższość ponad monoterapią sunitynibem u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe