Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pierwsze podanie CAR-T w Polsce pacjentowi ze szpiczakiem plazmocytowym

Źródło: Materiały prasowe
Redaktor: Aleksandra Lang |Data: 19.07.2021
 
 
– Chory miał agresywną postać szpiczaka plazmocytowgo, a dotychczasowe leczenie nie przyniosło zmiany. Już dziś widzimy, że jego stan się poprawił. Terapia cilta-cel, którą podaliśmy, jest w bardzo zaawansowanych badaniach klinicznych i może być stosowana w akredytowanych ośrodkach hematoonkologicznych – komentuje prof. Dominik Dytfeld z Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu.
Firma Janssen rozpoczęła na świecie, w tym w Polsce, randomizowane, otwarte badanie trzeciej fazy CARTITUDE-4, porównujące standardowy schemat leczenia z terapią CAR-T skierowaną przeciwko antygenowi BCMA, która wykazuje wysoką skuteczność i trwałe odpowiedzi u wcześniej intensywnie leczonych pacjentów z nawrotowym i opornym szpiczakiem plazmocytowym.

Po raz pierwszy terapię CAR-T u pacjenta z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym zastosowano w Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu. Procedura nadzorowana była przez prof. Lidię Gil i prof. Dominika Dytfelda. Jest to pierwsze w Polsce badanie skuteczności terapii CAR-T w leczeniu pacjentów z tym nowotworem krwi.

– Chory, któremu podaliśmy lek w naszym ośrodku, miał agresywną postać szpiczaka plazmocytowgo. To młody pacjent, co nie jest częste w przypadku szpiczaka – ma 40 lat, a wszystkie dotychczasowe terapie nie przyniosły zmiany. Chory dobrze zniósł podanie leku i już dziś widzimy, że jego stan się poprawił. Dla takich pacjentów terapia CAR-T stanowi ogromną szansę na zmianę rokowania i wyleczenie. Terapia Car-T którą podaliśmy, cilta-cel, to terapia, która jest w bardzo zaawansowanych badaniach klinicznych i może być podawana w akredytowanych ośrodkach hematoonkologicznych. Już dziś zdajemy sobie sprawę, że zastosowanie terapii CAR-T zmieni oblicze opornego na leczenie szpiczaka plazmocytowego, a także strategie leczenia tego nowotworu na całym świecie – komentuje prof. Dominik Dytfeld z Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu.

Cilta-cel jest badaną terapią z zastosowaniem chimerycznego receptora antygenowego komórek T (CAR-T), która jest przedmiotem kompleksowego programu rozwoju klinicznego w leczeniu pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim oraz we wcześniejszych liniach leczenia. Konstrukcja składa się ze strukturalnie zróżnicowanego CAR-T z dwoma przeciwciałami pojedynczej domeny skierowanymi przeciwko BCMA. Wyniki części badania 68284528MMY2001 odpowiadającej fazie 1b wskazują, że cilta-cel ma działanie przeciwszpiczakowe i profil bezpieczeństwa zgodny ze znanym mechanizmem działania produktu.

– Firma Janssen prawie 20 od lat inwestuje w badania i rozwój w Polsce, na czele stawiając niezaspokojone potrzeby pacjentów. Naszym priorytetem jest zapewnienie jak najszerszego dostępu do nowoczesnych terapii, które odwracają dotychczasowy bieg choroby, będąc przełomem w danym obszarze leczenia i poprawiają życie pacjentów. Obecnie prowadzimy w Polsce 95 badań klinicznych, w których bierze udział 1500 osób – mówi dyrektor zarządzający Janssen Polska Tomasz Skrzypczak.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.