Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Podwyższone stężenia katelicydyny i β-defensyny 2 są związane z rakiem podstawnokomórkowym

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 22.11.2021
 
 
Na podstawie badania 108 pacjentów stwierdzono, że podwyższone stężenia katelicydyny i β-defensyny 2 są związane z obecnością raka podstawnokomórkowego (basal cell carcinoma – BCC). Peptydy te charakteryzują się wysoką specyficznością w wykrywaniu BCC i w przyszłości mogłyby się stać markerami raka skóry.
Peptydy przeciwdrobnoustrojowe (antimicrobial peptides – AMP) są jednym z podstawowych mechanizmów wykorzystywanych przez skórę we wczesnych stadiach obrony immunologicznej. Mają szerokie działanie przeciwbakteryjne, a także wykazują właściwości przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Różne badania wykazały również, że poziomy AMP zmieniają się wraz z rozwojem nowotworu.

Celem pracy opublikowanej w „Central European Journal of Immunology” była ocena związku między obecnością BCC a stężeniami katelicydyny i β-defensyn (HBD1-3) w osoczu. Przebadano 108 pacjentów (56 kobiet, 52 mężczyzn). Grupa BCC składała się z 49 pacjentów w średnim wieku 69,8 ±12,3 roku, a grupa kontrolna liczyła 59 osób w średnim wieku 62,1 ±11,1 roku. Przeprowadzono analizę statystyczną danych.

Mediana stężenia katelicydyny w surowicy była prawie 3-krotnie wyższa, a mediana stężenia HBD-2 ponad 6-krotnie wyższa u chorych na BCC niż w grupie kontrolnej (p < 0,001). Model regresji logistycznej wykazał w analizie jednoczynnikowej, że pacjenci, u których stwierdzono poziom katelicydyny powyżej ~1500 pg/ml, mieli 9,9 razy większe prawdopodobieństwo zidentyfikowania BCC w badaniu histopatologicznym w porównaniu z grupą kontrolną. U pacjentów z poziomem HBD-2 powyżej ~1,2 ng/ml OR zidentyfikowania BCC w badaniu histopatologicznym wyniósł 12,6 (p < 0,001).

Podwyższone stężenia katelicydyny i β-defensyny 2 są związane z obecnością BCC. Ponadto katelicydyna i β-defensyna 2 charakteryzują się wysoką specyficznością w wykrywaniu BCC. Należy jednak pamiętać, że te czynniki nie są specyficzne tylko dla BCC i potrzebne są dalsze badania w tym zakresie.

Pełna treść artykułu: Marta Fijałkowska, Marek Kowalski, Mateusz Koziej, Bogusław Antoszewski. Elevated serum levels of cathelicidin and β-defensin 2 are associated with basal cell carcinoma. Cent Eur J Immunol 2021; 46 (3): 360-364.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.