Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Polscy i amerykańscy naukowcy łączą siły w walce z nowotworami

Źródło: NIO-PIB
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 25.02.2021
 
 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) zawarł porozumienie o współpracy z amerykańskim National Cancer Institute (NCI), które ma na celu rozwój wysokiej jakości badań będących podstawą profilaktyki zachorowań na nowotwory oraz diagnostyki i skutecznego leczenia.
NCI (National Cancer Institute) jest główną agencją rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych zajmującą się badaniami oraz edukacją w zakresie nowotworów. Z kolei Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce, której misją jest tworzenie standardów w onkologii, wdrażanie Narodowej Strategii Onkologicznej, rozwój innowacji, a także prewencja, diagnostyka, leczenie i edukacja.

– Zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone w ostatnich dziesięcioleciach poczyniły ogromne postępy w zmniejszeniu zachorowań na nowotwory poprzez ograniczenie palenia tytoniu wśród społeczeństwa oraz wdrażanie innowacji w zakresie kontroli i leczenia raka. Jednakże, rak nadal pozostaje głównym zagrożeniem dla zdrowia w obu krajach, dlatego tylko pracując razem oraz opierając się na historii partnerstwa, jesteśmy przekonani o skuteczniejszym wdrażaniu innowacji w walce z rakiem – zaznacza dr Mark Parascandola, chief of the research and training branch z NCI.

Obie Instytucje z powodzeniem współpracowały w przeszłości przy projektach badawczych, a obecnie zawarte porozumienie umożliwi dalszą współpracę oraz jej rozszerzenie. Współpraca pomiędzy Instytucjami dotyczyć będzie sześciu obszarów:

– profilaktyka nowotworów – NIO-PIB oraz NCI kontynuować będą dotychczasową współpracę w ramach badań nad tytoniem i szczepieniami przeciw HPV, jak również będą współpracować i wymieniać się informacjami z zakresu wpływu pandemii COVID-19 na opiekę onkologiczną.
– strategie kontroli nowotworów – w tym zakresie obie Instytucje będą współpracować w ramach projektów dotyczących zwalczania nowotworów w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
– rozwój badań naukowych w onkologii – dotyczy współpracy między polskimi i amerykańskimi badaczami w zakresie prowadzenia badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych o globalnym zasięgu.
– zarządzanie Danymi – ma na celu opracowanie wspólnych baz danych na rzecz oceny diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory umożliwiających uzyskanie danych z praktyki klinicznej.
– nowe technologie w profilaktyce i zwalczaniu nowotworów – w ramach tego obszaru NCI oraz NIO-PIB będą prowadzić wspólne badania nad zastosowaniami nowych technologii w walce z nowotworami, w szczególności nad telemedycyną, sztuczną inteligencją oraz robotyką.
– edukacja i szkolenia – utworzona zostanie Szkoła Epidemiologii Nowotworów, którą poprowadzą polscy i amerykańscy wykładowcy – liderzy w obszarze epidemiologii oraz metodologii badań naukowych.

– Jestem przekonana, że współpraca będzie bardzo owocna. Zarówno my, jak i nasi amerykańscy Partnerzy, skorzystamy z niej wiele. Z uwagi na to, że rak nie ma przynależności geograficznej i jest on problemem ogólnoświatowym, uważam, że tylko międzynarodowa kooperacja, wymiana doświadczenia i wiedzy pozwoli nam skutecznie zwalczać nowotwory – podkreśla prof. Iwona Ługowska, pełnomocnik dyrektora ds. współpracy międzynarodowej NIO-PIB.

Podpisanie porozumienia pomiędzy obiema Instytucjami koordynowała Polsko-Amerykańska Fundacja Alliance for Innovation (AFI), która wspierać będzie obie Instytucje w kwestiach organizacyjno – administracyjnych.


 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe