ONKOLOGIA
Terapia wspomagająca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Postępowanie w przypadku przewlekłego bólu po operacji raka piersi

Udostępnij:
Rak piersi jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów u kobiet. Dzięki nowym metodom leczenia w ostatnich dziesięcioleciach rokowania w raku piersi znacznie się poprawiły, ale jednocześnie coraz powszechniej występują powikłania związane z leczeniem. Jednym z przykładów jest przewlekły ból po resekcji piersi występujący u 30% pacjentek.
Ból występujący u pacjentek po amputacjach piersi ma głównie podłoże neuropatyczne o natężeniu słabym do umiarkowanego, a około 10% cierpi na silny ból.
Istnieje coraz większa potrzeba zapobiegania uporczywemu bólowi poprzez stosowanie doraźnych programów leczenia bólu i interwencji okołooperacyjnych. Ważne jest także znalezienie nowych metod leczenia mających na celu zmniejszenia cierpienia u osób, u których niestety rozwija się uporczywy ból. Artykuł opublikowany w czasopiśmie Drugs ( 01 Jan 2020, 80(1):23-31 ma na celu przedstawienie patofizjologii bólu po operacji raka piersi oraz aktualnych strategii postępowania.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.