Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Powołano zespół do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej

Udostępnij:
Pracami gremium kieruje, jako przewodniczący, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu dr hab. n. med. Adam Maciejczyk. Zespół ma zadanie wdrożenia KSO do 31 lipca 2023 r.
W zespole, który będzie działał w Ministerstwie Zdrowia, znajdzie się 11 osób, głównie urzędników związanych z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum e-Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Do zadań zespołu należy m.in. opracowanie modelu finansowania świadczeń opieki onkologicznej realizowanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. A także wskazanie mierników i wskaźników oceny jakości opieki onkologicznej oraz ustalenie harmonogramu ich wprowadzania do systemu informatycznego Krajowej Sieci Onkologicznej.

W rozporządzeniu została zapisana również standaryzacja danych sprawozdawczych i rozliczeniowych dotyczących opieki onkologicznej w KSO, aktualizacja produktów rozliczeniowych poświęconych szybkiej diagnostyce i terapii onkologicznej, określenie zasad rozliczania świadczeń opieki onkologicznej.

Zespół ma za zadanie również opracowanie modelu przepływu informacji w ramach KSO oraz opracowanie zmian w zakresie pakietu onkologicznego, w tym zasad funkcjonowania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zespół musi skończyć prace do 31 lipca 2023 r.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej.pdf.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.