Specjalizacje, Kategorie, Działy
123Rf

Pozytywna odpowiedź na inhibitory punktów kontrolnych w czerniaku jest związana z mikrobiomem

Udostępnij:
Metaanliza wykonana przez zespół naukowców z King's College London i University of Trento pozwoliła stwierdzić, że mikrobiom jelitowy jest związany w dużym stopniu z odpowiedzią immunologiczną na leczenie inhibitorami punktów kontrolnych (ICI) w zaawansowanym czerniaku.
Jak stwierdziła w opisie badania dr Karla A. Lee z King's College, naukowcy zidentyfikowali grupę gatunków bakterii, jak Roseburia spp. i Akkermansia muciniphila, odpowiedzialnych za odpowiedź na terapię. Jednak, jak stwierdzono, „nie istnieje jeden konkretny gatunek, który byłyby biomarkerem, jako odpowiedzialny w największym stopniu”. Mimo tego jest pewne, że istnieje silny związek pomiędzy ogólną odpowiedzią immunologiczną na terapię inhibitorami punktów kontrolnych i czynnikiem przeżycia bez progresji (PFS) a mikrobiomem jelitowym.

Mimo obecnego zaawansowania terapii czerniaka nieco mniej niż połowa pacjentów przy monoterapii inhibitorami punktów kontrolnych i terapii kombinowanych z ich zastosowaniem doświadcza istotnych działań niepożądanych – często ciężkich, związanych z toksycznością tych leków. Dlatego określenie najlepszej odpowiedzi immunologicznej na te leki jest obecnie jednym z najważniejszych problemów.

Aby to określić, naukowcy z King's College i University of Trento poddali analizie metagenomicznej próbki stolca 165 pacjentów poddawanych terapii ICI, znajdujących się w III lub IV stadium nieresekcyjnego czerniaka skóry. Podzielono ich na 5 grup kohortowych, a dotyczyło to pacjentów w Holandii, Hiszpanii i USA. Dane porównano ze 147 próbkami podobnych analiz z ogólnodostępnych baz danych. Dodano do tych wyników efekty metaanaliz, np. analizę pacjentów z czerniakiem w Wielkiej Brytanii (PRIMM-UK), znajdując niewielką, ale statystycznie istotną różnicę pomiędzy osobami poddanymi terapii ICI, gdzie odpowiedź była prawidłowa, a tymi, u których ona nie nastąpiła.

Jak stwierdzono w kilku analizach, gatunek Roseburia oraz w przypadku PFS Phascolarctobacterium succinatutens i Lactobacillus vaginalis szybko „przyrastają u osób z prawidłową odpowiedzią immunologiczną”. Tak stwierdzono w 7 grupach danych i w 3 z 8 metaanaliz. Z kolei A.muciniphila i Dorea formicigenerans są związane z 12-miesięcznym przeżyciem bez progresji w kilku innych metaanalizach.

Jak jednak zauważyli naukowcy, choć nie istnieje jeden gatunek związany z prawidłową odpowiedzią na terapię ICI, można zauważyć, że istnieje cała grupa bakterii w mikrobiomie, które taką odpowiedź sygnalizują. Jest to istotne dla tych pacjentów, którzy takiej odpowiedzi nie rozwijają. Jak przy tym stwierdził współkierujący badaniami dr Tim Spector z King's College London, wyniki badań pokazują, że potrzebne są dalsze analizy w tym samym kierunku i podkreślają konieczność bardzo zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia w trakcie terapii.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.