SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Probiotyki zmniejszają częstość biegunki w trakcie chemioterapii
Źródło: ESMO/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 05.11.2018
 
 
Przedstawione podczas kongresu ESMO w Monachium wyniki badania klinicznego 2./3. fazy przeprowadzonego w Indiach wykazały, że podawanie probiotyku zawierającego wysokie stężenie wielu szczepów bakteryjnych zmniejsza częstość występowania łagodnej i umiarkowanej biegunki wywołanej chemioterapią.
W opinii badaczy było to prawdopodobnie pierwsze tak duże randomizowane, kontrolowane placebo badanie oceniające rolę probiotyku zawierającego wiele szczepów bakteryjnych w łagodzeniu biegunki wywołanej chemioterapią. Biegunka jest jednym z najczęstszych powikłań leczenia cytotoksycznego, a mimo to uważa się, że występuje częściej niż podają to statystyki. Stanowi nieprzyjemną, czasem poważną dolegliwość mogącą prowadzić do zagrożenia życia, a u wielu chorych jej następstwa mogą obejmować zmniejszenie masy ciała, zaburzenia odżywiania, zmęczenie i osłabienie, zaburzenia elektrolitowe, a także brak możliwości czasowego podawania pełnych dawek cytostatyków. W badaniu analizowano skuteczność probiotyku zawierającego wiele szczepów bakteryjnych w wysokich stężeniach podawanego chorym, u których wystąpiła biegunka w trakcie leczenia fluoropirymidynami i/lub irynotekanem.

Probiotyk obejmował w sumie 8 szczepów bakteryjnych stanowiących 900 miliardów jednostek tworzących kolonii (CFU). Chorych przydzielono losowo do grupy otrzymującej jedną saszetkę probiotyku dwa razy na dobę (n=145) lub jedną saszetkę placebo dwa razy na dobę (n=146). Leczenie prowadzono od 14. dnia przed chemioterapią do 2 tygodni po 3. cyklu chemioterapii.

Częstość epizodów biegunki 3. stopnia wyniosła 8% u chorych otrzymujących probiotyk i 4,1% u chorych otrzymujących placebo (p=0,088), a odpowiednie odsetki epizodów biegunki 4. stopnia wyniosły 2% i 0% (p=0,05). W sumie w grupie otrzymującej probiotyk odnotowano 199 epizodów biegunki wszystkich stopni a w grupie otrzymującej placebo 220 epizodów (p=0,019). Jak podkreślili badacze, mimo iż badanie nie spełniło pierwszorzędowego punktu kontrolnego w zakresie zmniejszania częstości epizodów biegunki 3. i 4. stopnia, to jednak wykazano, że probiotyk zmniejsza liczbę epizodów biegunki wszystkich stopni.

Komentatorzy badania podkreślali, że probiotyki zawierają żywe mikroorganizmy i konieczne są badania ich wpływu na układ immunologiczny chorego.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe