Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
prof. Paweł Krawczyk

Prof. Paweł Krawczyk: Niedopuszczalny brak refundacji efektywnych opcji terapeutycznych

Źródło: Paweł Krawczyk
Redaktor: Maciej Chyziak |Data: 19.08.2020
 
 
– Wprowadzenie immunoterapii ukierunkowanej na immunologiczne punkty kontrolne do leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) całkowicie zmieniło algorytm postępowania terapeutycznego w tej chorobie – tłumaczy prof. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Komentarz prof. Pawła Krawczyka dotyczący zastosowania immunoterapii w leczeniu NDRP:
– Znalazło to odzwierciedlenie w najnowszych zalecenia European Socitey of Medical Oncology (ESMO). Obecnie ESMO w pierwszej linii leczenia u chorych na zaawansowanego NDRP rekomenduje stosowanie immunoterapii niemal u wszystkich pacjentów spełniających kryteria umożliwiające stosowanie tej metody (np. prawidłowa czynność wątroby czy brak poważnych chorób z autoagresji).

Chorzy na NDRP z ekspresją PD-L1 na ponad 50% komórek nowotworowych powinni otrzymywać pembrolizumab w monoterapii. W przypadku mniejszej ekspresji PD-L1 możliwe jest zastosowanie skojarzonego leczenia z udziałem chemioterapii i pembrolizumabu. Rzadko stosowana opcją terapeutyczną w Europie jest skojarzenie dwóch immunoterapeutyków: niwolumabu i ipilimumabu u chorych na NDRP z wysokim obciążeniem komórek guza mutacjami somatycznymi. W drugiej linii leczenia u chorych na NDRP po niepowodzeniu chemioterapii opartej na związkach platyny można zastosować w monoterapii jeden z trzech immunoterapeutyków: niwolumab, atezolizumab lub pembrolizumab, przy czym ten ostatni tylko u chorych z ekspresją PD-L1 na co najmniej 1% komórek nowotworowych.

Niestety w Polsce nie wszystkie opcje terapeutyczne z udziałem immunoterapii uzyskały refundację. Najbardziej palącym problemem jest objęcie finansowaniem leczenia pierwszej linii z udziałem chemio- i immunoterapii.

Ta metoda leczenia może być stosowana u chorych na NDRP niezależnie od ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych. Odpowiedni wniosek refundacyjny został złożony do Ministerstwa Zdrowia, ale trudno powiedzieć, czy we wrześniowej liście refundacyjnej znajdzie się miejsce dla terapii skojarzonych.
Istnieją także braki w refundacji immunoterapeutyków w drugiej linii leczenia: polscy lekarze nie mogą leczyć chorych na NDRP pembrolizumabem, a chorych na NDRP o typie innym niż płaskonabłonkowy - niwolumabem.

Trzeba również pamiętać, że w USA doszło w ostatnich miesiącach do rejestracji nowych schematów immunoterapii dla chorych na NDRP. Należy przypuszczać, że europejskie zalecania także zostaną lada chwila poszerzone. Dlatego niedopuszczalny jest brak refundacji efektywnych opcji terapeutycznych, które rejestrację w krajach Unii Europejskiej uzyskały wiele miesięcy temu.

Przeczytaj również: "Immunoterapia – jak wyniki badań klinicznych zmieniają algorytmy leczenia chorych na NDRP".
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.