Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

Prof. Wyrwicz o trudnych sytuacjach klinicznych u chorych na raka odbytnicy ►

Udostępnij:
– Zalecenia NCCN (National Comprehensive Cancer Network) dla terapii raka odbytnicy kładą nacisk na leczenie oszczędzające – mówi prof. Lucjan Wyrwicz, onkolog z NIO-PIB w Warszawie. Ekspert omawia trudne przypadki tego nowotworu oraz możliwości i przeciwwskazania do leczenia przedoperacyjnego.
Do jednego z trudniejszych przypadków prof. Lucjan Wyrwicz zalicza raka odbytnicy z niestabilnością mikrosatelitarną. Przedstawia badania naukowe dotyczące leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem immunoterapii.

Innym przykładem jest miejscowo zaawansowany rak odbytnicy. Ekspert prezentuje przypadek, kiedy nowotwór był umiejscowiony w dystalnej części, z wąskim marginesem. – W takim przypadku cieszymy się, że mamy dostęp do chirurgii małoinwazynej czy robotowej – zaznacza prof. Wyrwicz. Wskazuje też na zasadność leczenia przedoperacyjnego, co też potwierdzają badania naukowe. Takie postępowanie zwiększa szanse na oszczędzenie odbytnicy. Onkolog przedstawia różne opcje leczenia przedoperacyjnego i ich skuteczność.

Omawia też amerykańskie zalecenia NCCN National (Comprehensive Cancer Network) dla tego nowotworu. Eksperci kładą w nich nacisk na leczenie oszczędzające. Zalecają radio- i chemioterapię stosowaną nawet do pół roku, także u pacjentów bez zagrożenia marginesu. Natomiast zalecenia europejskie nie prezentują takiej zmiany paradygmatu.

Poza omówieniem wytycznych prof. Wyrwicz dzieli się też własnymi, subiektywnymi wskazówkami, które mogą pomóc w diagnostyce i leczeniu tego nowotworu.Wykład „Trudne sytuacje kliniczne u chorych na raka odbytnicy" prof. Lucjan Wyrwicz przedstawił podczas 14th International Conference of Contemporary Oncology organizowanej przez wydawnictwo Termedia.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.