Specjalizacje, Kategorie, Działy

Program 15. Międzynarodowej Konferencji Współczesnej Onkologii

Udostępnij:
Poznaliśmy już szczegółowy program tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji dotyczącej badań nad nowotworami. Wydarzenie odbędzie się w formule online od 17 do 20 kwietnia.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony zostanie kwestiom genetycznym w onkologii, macierzystym komórkom nowotworowym, mikrośrodowisku guza, a także związkom mikrobioty jelitowej z rakiem.

Drugiego dnia eksperci powiedzą o roli dużych komórek B, terapii CART-T, a także leczeniu celowanym. Osobna sesja będzie poświęcona europejskiej infrastrukturze danych zdrowotnych, wspierającej badania nad rakiem i efekty kliniczne. Zaprezentowane zostaną również najlepsze abstrakty nadesłane na konferencję.

Trzeci dzień konferencji rozpocznie się od sesji na temat czerniaków. Mowa będzie m.in. o aktualnych trendach we wtórnej profilaktyce tego nowotworu, postępach w leczeniu okołooperacyjnym oraz terapii chorych na czerniaka z mutacją w genie BRAF na podstawie przypadków klinicznych. W piątkowe popołudnie uczestnicy wysłuchają także wykładów na temat teraźniejszości i przyszłości immunoterapii, w tym jej powikłań, a także o leczeniu raków skóry oraz złośliwych guzach keratynocytowych.

Ostatniego dnia spotkania omówione zostaną nowotwory przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, a także leczenie raka piersi i raka płuca. Przedstawiane zagadnienia to m.in. postępowanie u chorych na przerzutowego raka jelita grubego po niepowodzeniu leczenia pierwszej linii, strategia leczenia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami urotelialnymi, a także postępy w terapii celowanej u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

Kierownikami naukowymi konferencji są prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z całym programem i do bezpłatnej rejestracji!

REJESTRACJA
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.