Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rola rekombinowanych czynników wzrostu w prewencji gorączki neutropenicznej. Opis przypadku nr 11

Udostępnij:
W maju 2016 r. u 50-letniej kobiety rozpoznano przewlekłą białaczkę limfocytową w stopniu zaawansowania CS IV wg klasyfikacji Rai. Zastosowano 3 cykle chemioterapii wg schematu RB (rytuksymab, bendamustyna). Po 3 cyklach leczenia zgodnie ze schematem RB nastąpił nawrót choroby.
Pełna treść artykułu: Rola rekombinowanych czynnikow - Opis 11.pdf
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.