Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ryzyko śmiertelności związanej z rakiem piersi u mężczyzn

Udostępnij:

W „JAMA Oncology” opublikowano wyniki pierwszego kohortowego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę ryzyka śmiertelności związanej z rakiem piersi (BCSM) w okresie 20 lat u mężczyzn z rakiem piersi bez przerzutów w stopniu I do III, z ekspresją receptora hormonalnego (HR).

Do analizy włączono 2836 mężczyzn, u których rozpoznano HR-dodatniego raka piersi stopnia od I do III, a analizę przeprowadzono na podstawie danych populacyjnych z programu „Surveillance, Epidemiology, and End Results”.

Mediana okresu obserwacji wyniosła 15,41 roku (IQR, 12,08–18,67). Mediana wieku w chwili rozpoznania wynosiła 67 lat (IQR, 57–76). Skumulowane 20-letnie ryzyko BCSM wyniosło 12,4 proc. u pacjentów z rakiem piersi w stadium I, 26,2 proc. w stadium II i 46,0 proc. w stadium III. Wygładzone roczne wskaźniki ryzyka BCSM zwiększały się wraz ze stadium zajęcia węzłów chłonnych, osiągając rozkład bimodalny w stadium N3 i III, z największym ryzykiem odpowiednio po 4 i 11 latach.

Wśród pacjentów, którzy przeżyli 5 lat od rozpoznania, skorygowane ryzyko BCSM było wyższe w przypadku tych w wieku poniżej 50 lat w porównaniu z tymi powyżej 64 lat; u pacjentów z nowotworem w II lub III/IV stopniu złośliwości w porównaniu ze stopniem I oraz w przypadku choroby w stadium zaawansowania klinicznego II lub III w porównaniu ze stadium I.

Przeczytaj także: „Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) – jest nadzieja na nową terapię”.

Onkologia subskrybuj newsletter

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.