Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Rząd o nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Udostępnij:
We wtorek 6 lutego Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Zakłada ona między innymi zmianę terminów wdrożenia rozwiązań wprowadzonych ustawą o KSO.
Zmiana terminów
Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt dotyczy nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) z 9 marca 2023 r. Nowelizacja ustawy zakłada przesunięcie terminów wdrożenia rozwiązań wprowadzonych ustawą o KSO. Jak wskazano, ma to umożliwić takie wdrożenie ustawy o KSO, które nie będzie zagrażało bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów onkologicznych.

Projektowana nowela wprowadza zmianę w zakresie terminu przeprowadzenia pierwszej kwalifikacji na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO przez przesunięcie go do 31 marca 2025 r. Zmiana terminu pierwszej kwalifikacji ma pozwolić Narodowemu Funduszowi Zdrowia na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki onkologicznej pod względem szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność tych podmiotów do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Natomiast podmiotom zapewni niezbędny czas na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Propozycja przewiduje także przesunięcie terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO polegającego na przekazywaniu danych o sprawowanej opiece onkologicznej do systemu KSO, który jest modułem Systemu Informacji Medycznej.

Żeby uniknąć chaosu
Zgodnie z ustawą o KSO, podmioty wchodzące w skład sieci powinny przekazywać takie dane od momentu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do KSO, tj. od 1 kwietnia 2024 r. Zmiana zakłada przesunięcie terminu na 1 kwietnia 2025 r.

Projektowana nowelizacja ustawy o KSO przewiduje również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Jak wyjaśniono, ma to związek z koniecznością przyjęcia odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej z 9 marca 2023 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 kwietnia 2024 r. Projektowana nowelizacja zakłada zmianę tego terminu na 1 kwietnia 2025 r.

Projektowana ustawa wejdzie w życie 31 marca 2024 r. – podyktowane jest to koniecznością zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz uniknięciem chaosu w systemie opieki onkologicznej.

Przeczytaj także: „Opóźnienie KSO? To wina poprzedników” i „Co z Krajową Siecią Onkologiczną?”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.