Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Sposób ustalania ryczałtu dla placówek w Krajowej Sieci Onkologicznej – projekt rozporządzenia

Udostępnij:
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz sposobu ustalania wysokości współczynników korygujących trafił do konsultacji publicznych.
Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że wzięło pod uwagę poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Ryczałty te mają być formą rozliczania zadań określonych w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Finansowanie działań w ramach tego rozporządzenia odbywać się będzie na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Resort zdrowia oszacował, powołując się na analizy prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, że roczny ryczałt wyniesie:
– WOM (łącznie dla wszystkich województw) – nie więcej niż 14 mln zł,
– KOM – nie więcej niż 2 mln zł.

Natomiast szacowany łączny koszt wynikający ze współczynników korygujących, których wysokość nie przekroczy 1,25, wyniesie maksymalnie 2,6 mld zł.

Ministerstwo podało również, że finansowanie zadań realizowanych przez WOM i KOM pozwoli wypracować standardy oraz aktualizować wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz organizacyjno-jakościowego w onkologii.

Projekt rozporządzenia dostępny na stronie RCL: „Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz sposobu ustalania wysokości współczynników korygujących”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.