Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Terapia z wenetoklaksem w pierwszej linii leczenia białaczki

Udostępnij:
– Pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową leczy się obecnie nie za pomocą chemioterapii czy immunochemioterapii, ale terapii celowanych. Takie leczenie jest skuteczniejsze, krótsze i przyjaźniejsze dla pacjenta – mówi prof. Stephan Stilgenbauer.
Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL lub CLL – chronic chronic lymphocytic leukemia) jest obecnie najczęściej występującą białaczką u osób dorosłych. Mediana wieku, w którym się ją diagnozuje, wynosi 72 lata, ale połowa chorych jest młodsza, a część z nich to pacjenci w wieku produkcyjnym, którzy chcą prowadzić aktywne życie społeczne i zawodowe.

– Zgodnie z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową nie stosuje się obecnie chemioterapii czy immunochemioterapii (tj. chemioterapia z przeciwciałem), tylko terapie celowane – takie jak inhibitory kinazy Brutona oraz inhibitory białka BCL2. Są skuteczniejsze i lepiej tolerowane przez chorych – wyjaśnia prof. Stephan Stilgenbauer z Uniwersytetu w Ulm w Niemczech.

– Obecnie w pierwszej linii leczenia chorych na CLL rekomenduje się terapie celowane. Jedną z nich są inhibitory kinaz Brutona – akalabrutynib lub zanubrutynib – stosowane w trybie ciągłym, dopóki terapia przynosi efekty. Drugą opcją jest stosowanie inhibitora białka BCL2 (wenetoklaksu) z przeciwciałem anty-CD20 (obinutuzumab). Jest to terapia stosowana przez rok, ale przyczynia się do długotrwałej remisji choroby – kontynuuje naukowiec.

– Trzecią opcją dla chorych na CLL jest najnowsza terapia, zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków (EMA). Jest ona kombinacją inhibitora kinazy Brutona inbrutynibu z wenetoklaksem. Do jej zalet zalicza się: wysoką skuteczność, to że jest całkowicie doustna oraz fakt, że jest podawana w ograniczonym czasie – 15 miesięcy – dodaje specjalista.

Najnowsza, skuteczna terapia dla chorych z CLL
– Metoda ta łączy dwie najskuteczniejsze klasy leków, dlatego w konsekwencji u dużego odsetka pacjentów z CLL udaje się uzyskać tzw. niewykrywalną minimalną chorobę resztkową. To przekłada się na wydłużenie ich przeżycia całkowitego. Dlatego obecnie istnieje tendencja, aby najskuteczniejsze opcje terapii stosować już od pierwszej linii leczenia – tłumaczy prof. Stilgenbauer.

Z badań wynika, że po ponad czterech latach od zakończenia terapii skojarzonej wenetoklaks z ibrutynibem aż 90 proc. pacjentów wciąż nie ma progresji choroby i nie musi otrzymywać kolejnej linii leczenia. W tym czasie mogą prowadzić normalne życie i nie cierpią z powodu działań niepożądanych związanych z leczeniem.

– Ponieważ jest to jedyna w leczeniu CLL całkowicie doustna terapia, chorzy mogą być leczeni ambulatoryjnie, blisko miejsca zamieszkania. Nie wymagają licznych wizyt lekarskich i hospitalizacji – mówi ekspert. Jego zdaniem poprawia to jakość życia pacjentów, a zarazem może się przyczynić do oszczędzania zasobów służby zdrowia.

– W Niemczech jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że wszystko, co zaakceptowała EMA, jest refundowane dla pacjentów – podkreśla prof. Stilgenbauer.

Wenetoklaks z obinutuzumabem refundowany także w Polsce
W Polsce od stycznia 2024 r. chorzy na CLL mogą już w pierwszej linii leczenia otrzymywać wenetoklaks z obinutuzumabem. Dotyczy to również pacjentów młodszych, w lepszym stanie zdrowia i bez złych czynników prognostycznych, którzy do tej pory mogli być leczeni w pierwszej linii tylko chemioterapią lub immunochemioterapią. Co więcej, poszerzyła się możliwość leczenia inhibitorami kinazy Brutona, gdyż do programu lekowego włączono – obok akalabrutynibu – również zanubrutynib.

Pacjenci wciąż czekają na włączenie do programu lekowego ibrutynibu z wenetoklaksem, ale zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia terapia ta będzie dostępna dla nich już od 1 kwietnia 2024 r.

Przeczytaj także: „Innowacyjna terapia może lepiej i szybciej leczyć białaczkę”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.