Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

UCK w Katowicach. Nowatorskie badania nad leczeniem raka jajnika BRCA1 i BRCA2

Udostępnij:
W ramach rozpoczętego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym badania klinicznego zamiast usuwania jajników i jajowodów usuwane są laparoskopowo same jajowody. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko raka jajnika o ponad 80 proc. i nie powoduje przedwczesnej menopauzy.
Kobiety z mutacją w genach BRCA1 i BRCA2, zaliczane do grupy o olbrzymim ryzyku raka jajnika i raka piersi, zyskały szansę na niestandardową formę leczenia w ramach rozpoczętego w Katowicach badania klinicznego. Chorym laparoskopowo usuwane są jajowody, zamiast jajowodów i jajników.

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach jest jednym z trzech ośrodków w Polsce uczestniczących w międzynarodowym badaniu klinicznym adresowanym do kobiet z mutacją genu BRCA1 i BRCA2.

Mutacje w tych genach zwielokrotniają ryzyko raka jajnika i raka piersi, które wzrasta do ponad 90 proc. wobec niespełna 10 proc. dla przeważającej większości kobiet.

Standardowym postępowaniem w takich przypadkach jest usunięcie piersi oraz jajników i jajowodów w wieku od 35 do 40 lat w przypadku nosicielstwa mutacji BRCA1 oraz w wieku od 40 do 45 lat w przypadku nosicielstwa mutacji BRCA2. Takie postępowanie powoduje menopauzę, która w tym niefizjologicznym wieku prowadzi do chorób serca, udarów mózgu, chorób jelit czy osteoporozy. Zwiększa też ryzyko zaburzeń pamięci i choroby Alzheimera.

W ramach rozpoczętego w UCK badania klinicznego zamiast usuwania jajników i jajowodów, usuwane są laparoskopowo same jajowody. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko raka jajnika o ponad 80 proc. i nie powoduje menopauzy. Jajniki usuwane są laparoskopowo dopiero po osiągnięciu przez pacjentkę wieku 45 lat w przypadku mutacji w genie BRCA1 i 50 lat w przypadku mutacji w genie BRCA2. Decyzję co do rodzaju zabiegu – usunięcie jajowodów lub usunięcie jajników i jajowodów – podejmuje pacjentka.

Każda kobieta z mutacją BRCA1/BRCA2 może zostać zakwalifikowana do badania, w którym dodatkowo jest kontrolowana co najmniej przez 15 lat w poradni przyklinicznej.

Badania są niekomercyjne. Informacje o przystąpieniu do programu można uzyskać na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, pod numerem tel. 608-890-861, bądź wysyłając e-mail na adres ginekologia@sum.edu.pl, gdzie w tytule należy wpisać BADANIE TUBA – WISP 2.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.