Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

W Poznaniu powstał nowoczesny zakład diagnostyki molekularnej nowotworów

Udostępnij:
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu zyskało nowoczesny Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów; całkowity koszt powstania zakładu wyniósł ponad 3,7 mln zł. W placówce otwarto także Pracownię Polisomnografii.
Jak poinformował w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, nowoczesny zakład diagnostyki został wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, którego kluczowymi komponentami są system do zaawansowanej diagnostyki genomowej oparty na sekwenatorze następnej generacji NGS, aparacie do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych oraz aparacie do laserowej mikrodysekcji komórek nowotworowych z preparatu histologicznego.

– Najważniejszym elementem wyposażenia jest sekwenator NGS, który umożliwia szeroką analizę genomu nowotworu, pozwalającego na wykrycie określonych zaburzeń komórek raka, co jest warunkiem koniecznym do włączenia terapii celowanej u pacjenta. Jest to obecnie jedyna technologia, która pozwala na całościowe badanie materiału genetycznego w próbce nowotworowej w krótkim czasie, umożliwiając pozyskanie informacji pozwalających wykorzystać aktualnie dostępne i nowo pojawiające się terapie lecznicze. Zastąpi ona w najbliższym czasie konieczność sekwencyjnego badania kolejnych zaburzeń genetycznych, które na dziś jest konieczne do wykonywania w WCPiT u kilkuset chorych rocznie w celu prawidłowego prowadzenia leczenia – podano.

Natomiast nowa, czterostanowiskowa Pracownia Polisomnografii pomoże w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu.

– Dotychczas szpital posiadał jedno stanowisko i czas oczekiwania na wykonanie badania wynosił powyżej 12 miesięcy, co było spowodowane zarówno przez niewystraczającą przepustowość pracowni, jak i przez pandemię COVID, kiedy pobyty diagnostyczne odraczano – podkreślono.

Pracownia powstała dzięki środkom z budżetu województwa (650 tys. zł) oraz WCPiT (66 tys. zł).

Uroczystość otwarcia Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów oraz Pracowni Polisomnografii odbyła się 15 września.

– Opieka zdrowotna jest dla nas priorytetowym zadaniem. Dobra diagnoza jest kluczowa dla dopasowania i zastosowania odpowiednej terapii. Im bardziej jest ona zaawansowana i celowana, tym lepiej dla pacjenta. Obawiamy się diagnozy oznaczającej chorobę nowotworową, coraz powszechniejszą w naszym społeczeństwie, dlatego wszystkim powinno zależeć na tym, aby zastosowane terapie były jak najskuteczniejsze, innymi słowy trafiały w punkt – podkreślił cytowany w komunikacie marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Całkowity koszt powstania zakładu wyniósł ponad 3,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ wyniosło 2,5 mln zł, a wsparcie z budżetu województwa – 1,2 mln zł.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu to jeden z największych szpitali płucnych w kraju.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.