Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

WIB wspiera opracowanie nowej technologii w terapii onkologicznej

Udostępnij:

Projekt „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii” otrzymał ponad 78,5 mln zł dofinansowania w trzecim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego. Zrealizuje go konsorcjum naukowe, którego liderem jest Uniwersytet Jagielloński.

  • Dofinansowanie WIB otrzymał projekt, którego celem jest opracowanie nowej technologii pomocnej przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych
  • Liderem zespołu badawczego jest prof. Stefan Chłopicki, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków

Liderem zespołu badawczego realizującego projekt „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii" jest prof. Stefan Chłopicki, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków. Celem jest opracowanie nowej technologii aptaczujnika elektrochemicznego, wykorzystującego aptamery i oryginalne rozwiązania metodologiczne oparte na nanoszczotkach polimerowych oraz specjalnego aparatu POCT z mikroukładami przepływowymi.

To całkowicie nowa technologia, która będzie pomocnym narzędziem przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych.

Projekt został zgłoszony przez konsorcjum składające się z zespołu badaczy reprezentujących Uniwersytet Jagielloński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach oraz Politechnikę Warszawską. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektu to 78 578 024,95 zł.

Nowatorski program finansowania badań w obszarze biotechnologii medycznej

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów – biotechnologii medycznej. Powstał na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł.

Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Przeczytaj także: „MikroRNA mogą przewidywać ryzyko raka trzustki”.

Onkologia subskrybuj newsletter

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.