ONKOLOGIA
Terapia wspomagająca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wpływ bólu przebijającego na codzienne funkcjonowanie pacjentów z chorobą nowotworową

Udostępnij:
Wieloośrodkowe badanie miało na celu określenie związku między jakością życia (QOL) a przebijającym bólem nowotworowym (BTCP) u pacjentów, którzy odpowiadali powszechnie przyjętej definicji BTCP.
Celem pracy była analiza południowokoreańskiego, wieloośrodkowego, nieinterwencyjnego, przekrojowego, badania przeprowadzonego na 969 pacjentach chorujących na raka. Uczestnicy byli rekrutowani od marca 2016 do grudnia 2017. Ból przebijający (BTCP) zdefiniowano jako kontrolowany ból tła o wartości mniejszej niż numeryczna skala oceny (NRS) 3 i jakakolwiek intensywność bólu zaostrzającego się. Dane dotyczące natężenia bólu zebrano przy użyciu Krótkiego Inwentarza Bólu (BPI). Pacjenci zostali podzieleni na grupy łagodne (NRS 1-3), umiarkowane (4-6) i ciężkie (7-10).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.