Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wpływ odżywiania na rozwój nowotworów trzonu macicy

Udostępnij:
Odżywianie ma wpływ na ekspresję genów. Przez zmiany genetyczne i epigenetyczne wpływa na ludzki genom. Składniki diety aktywują geny supresorowe nowotworów, apoptozę komórki, translację białek. MikroRNA (miRNA) odgrywa rolę w matrycowym RNA ( mRNA) odpowiedzialnym za stabilność i translację.
Nowotwory żeńskich narządów płciowych są problem światowym. Najczęstszą grupą schorzeń u kobiet w wieku rozrodczym są mięśniaki macicy. Mogą on powodować całe spektrum objawów klinicznych od nieprawidłowych krwawień macicznych, bólu miednicy, zaburzeń ze strony pęcherza moczowego do niepłodności. Nowotworem złośliwym najczęściej diagnozowanym u kobiet jest rak trzonu macicy. Stanowi niejednorodną histologicznie i klinicznie grupę. Zazwyczaj rozpoznawany jest we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego, rzadko tworzy miejscowe wznowy i przerzuty odległe. Z reguły wiąże się z dobrym rokowaniem.

Celem pracy jest przedstawienie wpływu odżywiania na rozwój nowotworów trzonu macicy na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa.

Autorzy pracy doszli do wniosku, że odżywianie ma wpływ na ekspresję genów. Przez zmiany genetyczne i epigenetyczne wpływa na ludzki genom. Składniki diety aktywują geny supresorowe nowotworów, apoptozę komórki, translację białek. MikroRNA (miRNA) odgrywa rolę w matrycowym RNA ( mRNA) odpowiedzialnym za stabilność i translację.

Pełen tekst artykułu: Wpływ odżywiania na rozwój nowotworów trzonu macicy
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.