Czy zakaz konkurencji dotyczy także wolontariatu?

Udostępnij:
Użytkownik naszego portalu korzystając z platformy w dziale PRAWO zadał kancelarii Kondrat i Partnerzy pytanie dotyczące zakazu konkurencji. Czy w sytuacji świadczenia usług bezpłatnie w ramach społecznego czynu, wolontariatu także są one zabronione z uwagi na zakaz konkurencji? Prawnicy odpowiadają.
PYTANIE:
Czy obowiązuje on na terenie kraju, w jakim zatrudniony jest pracownik ? Czy w sytuacji świadczenia usług bezpłatnie w ramach społecznego czynu, wolontariatu także są one zabronione z uwagi na zakaz konkurencji?

ODPOWIEDŹ:
W Polsce można zastrzec zakaz działalności konkurencyjnej na obszarze, na którym faktycznie wykonywana jest działalność pracodawcy. Zakaz może objąć bezpłatne świadczenie usług oraz wolontariat. Zakaz może zostać uregulowany odmiennie na terenie innych państw.

UZASADNIENIE:
W Polsce obowiązuje zasada wolności pracy i pracownik decyduje w ilu oraz w jakich miejscach świadczy pracę. Wyjątkiem są przepisy prawa pracy dopuszczające ustanowienie przez pracodawcę zakazu konkurencji. Ograniczenie to obejmuje prowadzenie działalności konkurencyjnej oraz świadczenie pracy lub usług na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Może zatem objąć świadczenie usług bezpłatnie i wolontariat.
Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej musi być precyzyjnie odniesiony do przedmiotu działalności pracodawcy określonego w przepisach prawa lub postanowieniach aktów założycielskich, np. w statucie SP ZOZ-u. Zakaz ten ma na celu ochronę pracodawcy i powinien dotyczyć terytorium lub rynku, na którym faktycznie on działa. Zakaz konkurencji może obejmować wykonywanie pracy na danym obszarze: powiatu, województwa, etc. lub też na terenie całego kraju.
Ponadto pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy i powinien stosownie ukształtować aktywność poza czasem pracy tak, aby zagwarantowane było dobro tegoż zakładu. Świadczenie usług w ramach wolontariatu, nawet jeśli nie ma takiego zakazu w umowie, nie może kolidować z wykonywaną pracą, być w stosunku do niej konkurencyjne oraz narażać pracodawcy na szkodę.
W innych państwach zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej może być uregulowany przez odpowiednie przepisy obowiązujące w danym kraju. Tym samym zakaz konkurencji ustanowiony w Polsce, a sprzeczny z tymi przepisami będzie nieskuteczny, a w jego miejsce mogą mieć zastosowanie te właściwe przepisy.
PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 65 Konstytucji RP (Dz.U.1997.78.483)
2. art. 100 § 2. pkt 4, art. 1011 § 1 - 1014 Kodeksu pracy (Dz.U.2016.1666).


AUTORZY:
Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Aby zadać pytanie wystarczy wypełnić formularz kontaktowy TUTAJ
Wybrane casusy zostaną bezpłatnie omówione na naszym portalu.
Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista dotychczas prezentowanych casusów TUTAJ.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.