Wyślij
Udostępnij:
 
 
Gabinet dentystyczny, pracownia rentgenowska a prawo atomowe
 
Działy: Polecamy
Czy gabinet stomatologiczny posiadający aparat rentgenowski musi spełniać wymagania prawa atomowego? Interpretacja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
PYTANIE:
Była kontrola Sanepidu w gabinecie dentystycznym. W jej wyniku powstała długa lista uchybień, które w ocenie Sądu nie powinny były być podniesione. Zastrzeżenia inspektorów PWIS mogły się bowiem odnosić do pracowni rentgenowskiej, a nie do kontrolowanego gabinetu dentystycznego – ustalił WSA. Główny Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję i sprawa trafiła do WSA w Warszawie.
GIS podkreślił, że organ I instancji, w wyniku kontroli stwierdził liczne uchybienia, które stanowią naruszenie przepisów prawnych z zakresu ochrony radiologicznej. Argumenty skarżącego nie zasługują na uwzględnienie, gdyż właściciel gabinetu jest pracownikiem w rozumieniu ustawy Prawo atomowe. Inne argumenty mówiły m.in. o tym, że mający zezwolenie na uruchomienie pracowni RTG podmiot jest zobowiązany spełniać określone wymogi § 22 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał: skarżący ma rację, że organa obu instancji nieprawidłowo uznały, iż gabinet dentystyczny jest pracownią rentgenowską - w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.
Cały opis sprawy TUTAJ.
Czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest zgodny z Prawem Atomowym?

ODPOWIEDŹ:
Istotą sprawy, na kanwie której zapadł przywołany wyrok jest kwestia dopuszczalności zakwalifikowania gabinetu stomatologicznego posiadającego aparat rentgenowski jako pracowni rentgenowskiej. Pracownia rentgenowska jest bowiem obciążona licznymi obowiązkami, które próbowała w przedmiotowej sprawie wyegzekwować Inspekcja Sanitarna od jednego z gabinetów posiadających aparat rentgenowski. Jeżeli by zatem uznać, że taki gabinet stomatologiczny jest w istocie pracownią rentgenowską to musiałby on takie restrykcyjne wymagania spełnić.
Wojewódzki Sąd Administracyjny – po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy - w wyroku z dnia 23 marca 2017 r. w spr. o sygn. akt VII SA/Wa 866/16 orzekł, że gabinet stomatologiczny z aparatem rentgenowskim nie może być uznany za pracownię rentgenowską w myśl rozporządzenia dot. szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, w związku z czym nie ciążą na nim obowiązki wynikające z tego rozporządzenia.
Odnosząc się do ustawy Prawo Atomowe, wskazać należy, że gabinet stomatologiczny posiadający aparat rentgenowski nie jest zobowiązany – w myśl omawianego wyroku WSA – spełniać szczególne wymagania określone m.in. w art. 33e prawa atomowego. W szczególności zatem lekarz stomatolog, właściciel gabinetu dentystycznego, nie ma potrzeby zatrudniania personelu o odpowiednich kwalifikacjach, jak również zbędne są procedury postępowania medycznego i system zarządzania jakością świadczonych usług medycznych.)

AUTOR:

Marcin Rytel, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista prezentowanych casusów TUTAJ.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe