Wyślij
Udostępnij:
 
 

Harmonogram czasu pracy w szpitalu - czy przełożony może go nagle zmienić?

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 10.10.2017
 
 
System zmianowy może być bardziej opłacalny dla pracownika szpitala niż jednozmianowy. Czy pracodawca może narzucić nagle zmianę harmonogramu czasu pracy? Prawnicy odpowiadają.
Pytanie:
Od 5 lat pracuję w szpitalu jako pielęgniarka oddziału chirurgicznego w systemie zmianowym na dyżurach 12-godzinnych, z tego tytułu otrzymuję wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w niedzielę i święta i za dyżury nocne. W przyszłym miesiącu, pomimo mojego sprzeciwu, mam przez okres 10 dni w miesiącu pracować w systemie jednozmianowym (zastępstwo za pielęgniarkę zabiegową). Zwracałam uwagę moim przełożonym, że nie zgadzam się ponieważ za okres tego zastępstwa poniosę straty finansowe, moja pensja będzie niższa gdyż stracę dodatki za pracę w nocy i święta. Przełożeni twierdzą, że wiedzą o tym, ale mimo to nakazują mi przejść do pracy w systemie jednozmianowym. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:
Tak, pracodawca może narzucić pracownikowi zmianę harmonogramu czasu pracy, jednakże dopiero w następnym okresie rozliczeniowym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
Przez pracę zmianową rozumiemy wykonywanie pracy wg. ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.
Rozkładem czasu pracy jest ustalany przez pracodawcę sposób wykorzystania przez pracowników ustalonego wymiaru czasu pracy w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego. Pracodawca określa dni pracy i dni wolne, wyznacza dni wolne wynikające z 5-dniowego tygodnia pracy, może określać reguły towarzyszące opracowaniu indywidualnych harmonogramów czasu pracy. W przypadku pracowników zmianowych w rozkładzie powinny zostać określone godziny pracy poszczególnych zmian pracowniczych.
Pracodawca zatrudniający pracowników w systemie zmianowym pracy, powinien sporządzić harmonogramy, w których to określone zostaną konkretne dni i godziny pracy poszczególnych pracowników. Co do zasady, pracodawca nie ma swobody zmiany takiego harmonogramu w czasie trwania danego okresu rozliczeniowego. Z orzecznictwa wynika jednak, że zmiana taka może nastąpić z ważnych powodów dotyczących pracodawcy lub w wyjątkowych sytuacjach, które określają zakładowe źródła prawa pracy bądź przepisy KP – np. długotrwała nieobecność pracownika spowodowana jego chorobą.
Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku układania harmonogramu na kolejny okres rozliczeniowy i tu, pracodawca dysponuje już w zasadzie nieograniczoną swobodą, gdyż może wprowadzać modyfikacje dotyczące harmonogramów poszczególnych pracowników. W takiej sytuacji można przypisać pracownika pracującego w systemie zmianowym do pracy w systemie jednozmianowym. Wyjątek w tym zakresie będzie dotyczyć poszczególnych grup osób chronionych prawem a tj. kobiet w ciąży, młodocianych czy pracowników opiekujących się dziećmi do lat czterech.
Osobą zainteresowaną w niniejszej sprawie jest pielęgniarka pracująca w systemie zmianowym na dyżurach 12-godzinnych, z tego względu jej okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc. Biorąc pod uwagę fakt, że zmiana harmonogramu pracy w tym stanie faktycznym jest zaplanowana na następny okres rozliczeniowy, to należy przyjąć, iż pracodawca dysponował prawem zmiany tego harmonogramu.

Autor: Katarzyna Hałaburda - prawnik


Polecamy skorzystanie z naszej bezpłatnej strefy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i zadać pytanie TUTAJ

Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista dotychczas prezentowanych casusów TUTAJ.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.