Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kodeks medyczny ma wspomóc stosowanie RODO

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 16.05.2018
 
 
Już 25 maja wchodzi w życie RODO. Szpitale także muszą dostosować się do nowych przepisów. W trakcie przygotowań jest tzw. kodeks branżowy medyczny. O tym, w jaki sposób może on wpłynąć na stosowanie RODO, jeden z czytelników zapytał radców z naszej bezpłatnej strefy porad prawnych.
Pytanie:
Za tydzień wchodzi w życie RODO i wydaje nam się, że dostosowaliśmy się do ogólnych wymagań. Słyszeliśmy, że na dniach ma zostać też opublikowany tzw. kodeks branżowy medyczny. Czy to oznacza, że znowu będziemy musieli poprawiać całą dokumentację dot. ochrony danych osobowych w naszym szpitalu?

Odpowiedź:
Nie trzeba dostosować dokumentacji w szpitalu do kodeksu postępowania mającego pomóc we właściwym stosowaniu przepisów RODO (dalej: „kodeks medyczny”). Rekomendujemy jednak dobrowolne przyjęcie zapisów z tego dokumentu, po jego zatwierdzeniu.

Uzasadnienie:
Kodeksy branżowe, w tym medyczny nie będą miały rangi przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których trzeba się bezwzględnie stosować. Jednak ze spełnieniem wytycznych z tych dokumentów (tzw. soft law) będzie się wiązał szereg korzyści takich jak wykazanie, że placówka przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami. Wdrożenie zapisów z kodeksu wpłynie także na wysokość: kary pieniężnej zarówno w postępowaniu administracyjnym związanym z naruszeniem zasad przetwarzania lub ochrony danych osobowych, jak odszkodowania oraz zadośćuczynienia w procesie cywilnym wytoczonym np. przez pacjenta, którego dane zostały naruszone. Nadal pozostanie możliwość certyfikacji, ale jest to procedura znacznie droższa niż wolne od opłat urzędowych wdrożenie kodeksu.
Wskazania wymaga, iż aby z dostosowaniem się do kodeksu wiązały się powyższe profity, będzie on musiał zostać zatwierdzony zgodnie z krajową procedurą. Kodeks mogą tworzyć np. zrzeszenia reprezentujące placówki medyczne, izby lekarskie. Projekt tego dokumentu będzie przekazywany do konsultacji społecznych. Dopiero potem odpowiedni organ, w świetle ustawy procedowanej w Sejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „PUODO”) zatwierdzi, zarejestruje oraz opublikuje dany kodeks. Stosowanie się do jego zapisów będzie monitowane przez niezależny podmiot, który uzyska akredytację PUODO.
W świetle powyższego należy wyraźnie odróżnić projekt kodeksu, np. opublikowany w Internecie http://www.rodowzdrowiu.pl/ od kodeksu zatwierdzonego przez PUODO. Z tym pierwszym nie wiążą się jeszcze wskazane powyżej ustawowe domniemania zgodności z obowiązującymi przepisami. Zasygnalizować należy również, że może powstać nie jeden, a wiele kodeksów, nawet dla branży medycznej. Warto więc śledzić, czy nie zostały zatwierdzone kodeksy, które to uwzględnią charakterystyczne dla danej formy działalności leczniczej czynności przetwarzania danych osobowych i ułatwią dookreślenie zasad postępowania z danymi osobowymi w placówce.

Podstawa prawna:
1. art. 5 ust. 2 („zasada rozliczalności”), 24 ust. 3, 32 ust. 3, 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Rozdział 5 projektu Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (por. http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2410_u/$file/2410_u.pdf )
Autorzy:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
Prawnicy z kancelarii "Kondrat i Partnerzy" wybierają ciekawe casusy, udzielając wnikliwej odpowiedzi na zadane pytania.

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i zadać pytanie TUTAJ

Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista dotychczas prezentowanych problemów TUTAJ.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe