Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nietrzeźwy pacjent grozi samobójstwem

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 27.10.2017
 
 
Po publikacji artykułu dotyczącego hospitalizacji osób nietrzeźwych i możliwości szpitala w tej kwestii otrzymaliśmy kilka pytań od naszych czytelników. Jedno z nich znalazło się w komentarzu pod artykułem pt.: „Pacjent pod wpływem alkoholu - co może szpital”. Prawnicy odnoszą się tym razem do sytuacji, w której pacjent grozi popełnieniem samobójstwa.
PYTANIE:
A co z izbami wytrzeźwień? Czy nie tam powinni być kierowani pacjenci jeśli grożą samobójstwem? Proszę poczytać Dz.U.2016.0.487 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Artykuł 40 i okoliczne.

ODPOWIEDŹ KANCELARII:

Nasza odpowiedź dotyczyła wyłącznie oceny prawnej możliwości odmowy przyjęcia na oddział osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu. Natomiast Pana sugestia dotyczy innej sytuacji, a mianowicie takiej, w której „osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu”.

AUTOR:

r.pr. Agata Witkowska, Kancelaria Kondrat i Partnerzy

Czytaj więcej w artykule:
Pacjent pod wpływem alkoholu - co może szpital
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe