Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nowe przepisy o najniższych wynagrodzeniach - co ze zmianami w umowach?
 
Działy: Polecamy
Czy po wprowadzeniu nowych przepisów o najniższych wynagrodzeniach szpital powinien niezwłocznie podwyższyć pensje pracowników. Takie pytanie wpłynęło do strefy bezpłatnych porad prawnych od jednego z dyrektorów szpitali powiatowych. Prawnicy odpowiadają.
PYTANIE:
Jestem dyrektorem szpitala powiatowego. Czy jak zaczną obowiązywać nowe przepisy o najniższych wynagrodzeniach, to od razu musimy podwyższyć pensje wszystkim pracownikom naszej placówki?

ODPOWIEDŹ:

Nie będzie konieczne podwyższenie wynagrodzeń wszystkich pracowników szpitala. Należy zwiększyć wynagrodzenia osobom wykonującym zawody medyczne, które są zatrudnione na podstawie umów o pracę i tylko, jeśli ich wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż te wskazane w nowych przepisach.

UZASADNIENIE:
Podwyżki w szpitalu obejmą pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy stażystów oraz rezydentów. Wynagrodzenie zasadnicze takiego pracownika zapisane w umowie o pracę nie będzie mogło być niższe niż to określone w nowych przepisach. Do wynagrodzenia zasadniczego nie będą wliczane dodatki, np. za dyżury, funkcyjne lub z tytułu wieloletniej pracy. Jednak, jako, że wzrośnie podstawa do naliczania dodatków, to trzeba wziąć pod uwagę, że wzrośnie także wysokość tych dodatkowych świadczeń.
Dyrektor powinien dążyć do zawarcia z organizacjami związkowymi porozumień dotyczących podwyższania wynagrodzeń pracownikom wykonującym zawody medyczne, a jeśli w szpitalu nie działają takie organizacje, to z przedstawicielami wybranymi przez tych pracowników. Porozumienia należy podpisać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Ponadto, pierwsze podwyżki będą przysługiwały już od 1 lipca 2017 r. W następnych latach porozumienia będą zawierane corocznie do 31 maja.
Jednakże nie zostanie wprowadzona odrębna procedura i zasady prowadzenia negocjacji mających na celu podpisanie ww. porozumień. Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumień w powyższym terminie, to dyrektor szpitala będzie mógł ustalić sposób podwyższania wynagrodzeń w zarządzeniu.
Zasygnalizować należy, że nowe przepisy mają skłaniać do kompleksowego ustalania zasad podwyższania wynagrodzeń wszystkich pracowników szpitala, a zatem także tych niewykonujących zawodów medycznych. Wysokość podwyżek pozostałych pracowników ma odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom zawodowym, ale nie dookreślono tych ogólnych wytycznych dla personelu niewykonującego zawodów medycznych.
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

AUTORZY:


Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista prezentowanych casusów TUTAJ.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe