123RF

Pilotaż antykoncepcji awaryjnej w aptekach – komunikat NIA

Udostępnij:

Naczelna Izba Aptekarska informuje na swojej stronie, że w zaopatrywanie małoletniego pacjenta w produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej na podstawie decyzji farmaceuty wymaga zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta. 

Naczelna Izba Aptekarska wydała komunikat w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 kwietnia br. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, określającym nowe zasady wydawania antykoncepcji awaryjnej, który wchodzi w życie 1 maja.

Jak tłumaczy NIA, powołując się na „fakt, że zarówno „wywiad”, o którym mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, jak i „wystawienie (…) jeżeli jest to uzasadnione stanem zagrożenia zdrowia reprodukcyjnego pacjenta, w tym polegającego na ryzyku wystąpienia nieplanowanej ciąży – recepty farmaceutycznej, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne”, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, objęte są zakresem pojęcia „świadczenie zdrowotne” oraz udzielane będą pacjentowi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz na:

  • przepis § 8 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, że „(…) czynności, o których mowa w § 5, przeprowadza się w miejscu i w sposób zapewniający poszanowanie praw pacjenta (…)”;  
  • stanowisko NRA z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego;
  • przepisy ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej,  ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  • przepisy Kodeksu Etyki Farmaceuty Rzeczypospolitej Polskiej

Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że w zaopatrywanie małoletniego pacjenta w produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej (wywiad i ewentualne wystawienie recepty farmaceutycznej), na podstawie decyzji farmaceuty, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta.

NIA załącza również jednolite stanowisko samorządów medycznych zawodów zaufania publicznego o konieczności uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zaopatrzenie małoletniego pacjenta w produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej oraz dotychczasowe stanowisko NRA w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego (wersja z 3 kwietnia 2024 r., nr: MZ 1667), zawarte w piśmie z 12 kwietnia 2024 r.

Przeczytaj także: „Tabletka «dzień po» dla nastolatki – do zażycia przy farmaceucie”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.