Wyślij
Udostępnij:
 
 
Praca retrospektywna byłego pracownika szpitala - co może wykorzystać?
Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 21.03.2017
 
 
Czy były pracownik szpitala może publikować pracę retrospektywną, do której materiały zostały zebrane w trakcie pełnienia obowiązków służbowych w tej placówce?To kolejne pytanie, które wpłynęło do naszej platformy bezpłatnych porad prawnych. Zespół prawników odpowiada.
PYTANIE:
Czy muszę uzyskać zgodę dyrekcji szpitala, na publikację pracy retrospektywnej, jeśli materiał był zebrany podczas pracy w tym szpitalu. Mam pozwolenie komisji etycznej na wykonanie tych badań retrospektywnych, obecnie nie jestem pracownikiem tego szpitala.

ODPOWIEDŹ:
Nie jest potrzebna zgoda dyrekcji szpitala na publikację pracy retrospektywnej, jeśli jej twórca był upoważniony do wglądu w dokumentację medyczną.

UZASADNIENIE:
Problem prawny dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej, nie zaś samej publikacji pracy retrospektywnej. Jeśli Czytelnik był osobą wykonującą zawód medyczny w szpitalu, to przystępując do wykonywania pracy z mocy ustawy uzyskał dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów. Osoba niebędąca medykiem powinna uzyskać stosowne upoważnienie. Osoby te mają dostęp do dokumentacji medycznej odpowiednio w zakresie, w jakim wykonywały zawód albo otrzymały upoważnienie.
Należy jednak odróżnić korzystanie z dokumentacji medycznej w ramach wykonywanego zawodu od wykorzystania jej do napisania pracy retrospektywnej. Dokumentację udostępnia się w celach naukowych bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której ona dotyczy. Warunkiem wykorzystania dokumentacji medycznej do pracy retrospektywnej jest więc anonimizacja informacji o pacjentach oraz obróbka fotografii, kserokopii wyników badań, etc. w taki sposób, aby nie było możliwe rozpoznanie tożsamości pacjentów.
Jeżeli twórca pracy retrospektywnej nie był upoważniony do wglądu do dokumentacji medycznej z placówki, w celu jej wykorzystania do pracy naukowej, konieczne będzie złożenie wniosku o dostęp do dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu szkoły wyższej lub instytutu badawczego (rektora, dziekana dyrektora, itd.) oraz uzyskanie stosownej zgody od dyrekcji szpitala.
Zasygnalizować należy, że to szpital jest obowiązany właściwie udostępniać dokumentację medyczną i odpowiada za ochronę danych w niej zawartych. Tym samym to dyrekcja szpitala powinna uregulować sposób udostępniania dokumentacji medycznej w taki sposób, żeby nie dostała się ona w ręce osób nieuprawnionych.

PODSTAWA PRAWNA: art. 23, 24, 26 pkt 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186).

AUTORZY:
Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe