Wyślij
Udostępnij:
 
 

Strategia marketingowa placówki medycznej, czyli jak się nie dać konkurencji

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 12.07.2018
 
 
Coraz częściej placówki medyczne w kontakcie z pacjentami realizują założenia sprecyzowanej i starannie przygotowanej strategii marketingowej. Konkurencja jednak nie śpi. Jak się przed nią ochronić? Prawnicy odpowiadają.
Pytanie:
Jesteśmy ogólnopolską siecią klinik medycyny estetycznej i od początku działalności dbamy o innowacyjną strategię marketingową. Dla oznaczania swoich usług używamy pewnej charakterystycznej barwy, pozytywnie kojarzącej się klientkom z naszą siecią. Zastanawialiśmy się, czy możemy się jakoś zabezpieczyć, żeby konkurencja nieuczciwie nie podpatrzyła naszej koncepcji biznesowej? Czego można się domagać jak będą nas naśladować?

Odpowiedź:
Sieć klinik może mieć szanse na uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy typu kolor per se (sam w sobie), a w ten sposób mogą się Państwo zabezpieczyć przed konkurencją. Niewykluczone też, że autorowi tej tzw. innowacyjnej strategii marketingowej będzie przysługiwała ochrona na gruncie prawa autorskiego.

Uzasadnienie:
Jeśli pragną Państwo uzyskać „prawny monopol” na wybrane formy oznaczeń usług świadczonych przez sieć klinik, to powinniście zadbać o ich ochronę w oparciu o znaki towarowe. Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy można zakazać konkurencji używania takich samych lub podobnych i wprowadzających w błąd oznaczeń. Znakiem towarowym w Polsce może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od produktów konkurencji, a w szczególności: wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, a nawet pojedynczy kolor czy slogan reklamowy. Warunkiem koniecznym uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy typu barwa jest posiadanie przezeń tzw. wtórnej zdolności odróżniającej, czyli fantazyjności i możliwości oznaczania wybranych produktów, a w tym wypadku usług medycyny estetycznej. Konieczne jest udowodnienie intensywnego, długotrwałego używania znaku dla oferowanych usług na terytorium Polski, a także kojarzenie ich z siecią klinik przez znaczną grupę odbiorców. Wykazanie tego jest stosunkowo trudne i wymaga zebrania obszernego materiału dowodowego typu badania opinii publicznej, faktury i zestawienia wydatków na reklamę w celu promocji znaku. Możliwe, że w Państwa przypadku wystarczy rejestracja znaku typu logo, slogan reklamowy lub charakterystycznej dla sieci kompozycji kolorystycznej, a uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenia jest łatwiejsze niż dla pojedynczego koloru.
Ponadto, wskazać należy, że sama koncepcja, np. strategii marketingowej czy kampanii reklamowej nie jest zabezpieczona prawem autorskim. Ochronie na gruncie tych przepisów podlega bowiem utwór, który musi cechować się pewnym poziomem oryginalności i indywidualności. Owszem pomysł przyczynia się do powstania dzieła, jednak sam nim w świetle prawa nie jest. Jeśli jednak Państwa innowacyjna koncepcja biznesowa została opisana i utrwalona, to są szanse, że uzyska ochronę i w świetle ww. przepisów. Autor takiego utworu będzie mógł ubiegać się o stosowne wynagrodzenie, np. ekwiwalent wynagrodzenia, jakie otrzymałby za udzielenie licencji.
Co więcej, jeśli konkurencja dopuści się czynu nieuczciwej konkurencji i będzie oznaczać swoje usługi w sposób wprowadzający w błąd klientów, to będzie Państwu przysługiwała ochrona na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i liczne roszczenia począwszy od zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, odszkodowania na zasadach ogólnych, po złożenie stosownego oświadczenia np. w branżowej prasie.

Podstawa prawna:

1. art. 120, 130, 296 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776);
2. art. 1, 17 i 43 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191);
3. art. 3, 10, 18 ustawy z 16 kwietnia o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419).
Autorzy:
Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.