Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wybory ordynatora - czy kandydat może być w komisji konkursowej?
Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 25.01.2017
 
 
Czy dyrektor szpitala może startować w konkursie na ordynatora będąc jednocześnie przewodniczącym komisji konkursowej? Prawnicy kancelarii Kondrat i Partnerzy odpowiadają.
PYTANIE:
Ogłosiliśmy konkurs na ordynatora oddziału kardiologicznego. Okazało się, że wystartował w nim szef szpitala, którego wcześniej powołaliśmy na przewodniczącego komisji konkursowej. Jakie jest rozwiązanie w tej sytuacji? Czy musimy ogłosić nowy konkurs?

ODPOWIEDŹ:

Nie jest konieczne ogłoszenie nowego konkursu. W przypadku, gdy o stanowisko ordynatora ubiega się szef szpitala, właściwy podmiot dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji. Należy powołać inną osobę na jej przewodniczącego. Komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję działającą w składzie poprzednim.

UZASADNIENIE:
Rozwiązanie sytuacji wskazanej przez Czytelnika zależy od tego czy postępowanie konkursowe jest w toku, czy też konkurs się zakończył i wybrano ordynatora. Nie trzeba ogłaszać nowego konkursu, jeśli postępowanie konkursowe jeszcze się nie zakończyło. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie dopiero niedawno, tj. 20 grudnia 2016 r., w przypadku, gdy o stanowisko ordynatora ubiega się szef szpitala, właściwy podmiot dokonuje zmian w składzie komisji. Komisja w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję działającą w składzie poprzednim.

W niniejszej sprawie wątpliwości zachodzą co do właściwego podmiotu, który może dokonać zmiany w składzie komisji konkursowej. Albowiem konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, zaś na pozostałe stanowiska kierownik. Tym samym, zachodzi ryzyko, że czynność prawna kierownika dokonana z samym sobą mogłaby zostać uznana za nieważną. Z tych względów wydaje się, że to podmiot tworzący szpital publiczny powinien dokonać zmiany w składzie komisji.

Jeżeli postępowanie się zakończyło, to ogłoszenie nowego konkursu będzie konieczne tylko na wniosek o unieważnienie konkursu. Sygnalizujemy, że wniosek taki można złożyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko objęte konkursem. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe złożenie takiego wniosku, a tym samym nikt nie powinien kwestionować wyboru kandydata na ordynatora oddziału kardiologicznego i to niezależnie od tego, czy wybrany kandydat jest szefem szpitala, czy też nie.

Jedynie w przypadku stwierdzenia nieważności konkursu zgodnie z powyższą procedurą konieczne byłoby przeprowadzenie nowego konkursu na ordynatora oddziału kardiologicznego. W takim wypadku należy ogłosić i przeprowadzić nowy konkurs w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.

Przypominamy też, że powołanie na dane stanowisko w konkursie jest tylko procedurą inicjującą zatrudnienie ordynatora i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę lub kontraktu.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 49 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618)
2. §2, §5 i §8 Rozporządzenia MZ z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182).


AUTORZY:
Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe