Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Analiza zgonów chorych z toczniem rumieniowatym układowym – na podstawie danych z Kanady

Źródło: All-cause, cause-specific and age-specific standardised mortality ratios of patients with systemic lupus erythematosus in Ontario, Canada over 43 years (1971-2013). Ann Rheum Dis. 2019 Jun;78(6):802-806
Autor: Alicja Kostecka |Data: 28.05.2019
 
 
W obecnych czasach obserwujemy szybki postęp wiedzy medycznej, co ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia i czas życia ludzi, jednocześnie rosną też oczekiwania.W toczniu rumieniowatym układowym (TRU) nadal brakuje nowatorskich, skutecznych metod farmakoterapii, ale niewątpliwie poprawia się jakość opieki, zmieniają się schematy postępowania tworzone w świetle EBM, a także kryteria klasyfikacyjne.
W 1955 odsetek 5-letniego przeżycia w TRU wynosił 50%, w latach 80 wzrósł on do 64-87%, według najnowszych danych obecnie jest to około 95% w krajach rozwiniętych. Rokowanie dla chorych można również przedstawiać w oparciu o standaryzowane wskaźnik umieralności (SWU) , w którym analizowana jest liczba zgonów osób z określoną chorobą w stosunku do ogólnej liczby zgonów danej populacji (wobec wydłużającego się czasu przeżycia w populacji ogólnej wskaźnik ten analizowany na przestrzeni wielu lat wydaje się być bardziej precyzyjny).

W prezentowanej pracy dane pochodziły z okresu 1971-2013 i dotyczyły 1732 chorych z TRU leczonych w Toronto (Kanada). Przyczyny zgonów podzielono na 4 kategorie: miażdżyca, zakażenia, nowotwory, aktywny toczeń oraz inne. W badanej grupie odnotowano łącznie 205 zgonów, infekcje stanowiły 24,5%, miażdżyca- 15,7%, aktywny toczeń- 13.3, nowotwory- 9,6%, średnia wieku w chwili zgonu wyniosła 53.2±16,6 lata, średnia czasu trwania choroby 15,2±11.7 lat. Wskaźnik umieralności (SWU) niezależnie od przyczyny zmniejszył się z 13.5 w latach 70-tych do 2,2 w ostatnich latach. Redukcję śmiertelności na przestrzeni tego czasu odnotowano podobnie dla poszczególnych przyczyn: miażdżyca, infekcja, nowotwór, co odzwierciedla postęp w opiece nad chorym z SLE, a także w leczeniu chorób współistniejących. W analizie z uwzględnieniem wieku w wystandaryzowany wskaźnik umieralności TRU był wyższy dla kobiet w wieku poniżej 40 lat niezależnie od przyczyny oraz dla infekcji i nowotworów. W wymiarze praktycznym oznacza to konieczność optymalizacji leczenia TRU zwłaszcza u kobiet w młodszej grupie wiekowej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe