SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czynniki złego rokowania w RZS
 
Wyniki analizy, dotyczące zarówno chorych z wczesnym, jak i przewlekłym rzs, potwierdzają niekorzystne znaczenie dla rokowania - obecności przeciwciał anty-CCP i zmian nadżerkowych kości. Chorzy ci, niezależnie od prowadzonego leczenia modyfikującego, mają częściej aktywną postać choroby, względem chorych seronegatywnych. W wymiarze praktycznym duża aktywność choroby bezpośrednio przekłada się na status społeczno-ekonomiczny chorych.
Dotychczas przeprowadzone badania podkreślają rolę klinicznych i laboratoryjnych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs), których obecność związana jest z niekorzystnym rokowaniem i przebiegiem choroby. Należą do nich między innymi czynniki genetyczne, immunologiczne (obecność przeciwciał anty-CCP i czynnika reumatoidalnego (RF)), wczesne wystąpienie zmian destrukcyjnych stawów, duża aktywność choroby, obecność powikłań narządowych. Znaczenie czynników złego rokowania, podkreślają obowiązujące wytyczne leczenia rzs, wskazujące na konieczność intensyfikacji terapii w tej grupie chorych.

Wyniki oparte na analizie danych pochodzących z prospektywnego, badania obserwacyjnego - rejestr BWH/BRASS (Data from the Brigham and Women’s Hospital Rheumatoid Arthritis Sequential Study), gromadzącego chorych z rozpoznaniem rzs (ponad 1300 osób), wskazują, że u pacjentów seropozytywnych względem przeciwciał anty-CCP, blisko 3-krotnie częściej występują zmiany nadżerkowe powierzchni stawowych kości (OR 2,72). Chorzy z przeciwciałami anty-CCP i zmianami destrukcyjnymi kości, częściej natomiast mają aktywną postać choroby (oceniana wskaźnikiem DAS28(CRP)), częściej wymagają hospitalizacji oraz wymagają trwałego zaopatrzenia medycznego. Ponadto chorzy ci są istotnie częściej osobami niepracującymi zawodowo i niepełnosprawnymi.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe