REUMATOLOGIA
Toczeń rumieniowaty układowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe markery toczniowego zapalenia nerek

Źródło: Annals of Rheumatic Diseases
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 31.07.2020
 
 
Na łamach Annals of Rheumatic Diseases ukazała się praca, w której zespół naukowców przebadał 1000 białek w moczu pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym w celu ustalenia potencjalnych biomarkerów toczniowego zapalenia nerek.
Białka zbadano metodą mikromacierzy do ilościowego szacunku stężenia białek (ang. quantitative planar microarray). Stężenia białek porównano u pacjentów z toczniem z pacjentami zdrowymi, a następnie w podgrupie pacjentów z toczniem z aktywnym zapalenie nerek lub bez zapalenia nerek.

Spośród 1000 badanych białek 64 było istotnie podwyższonych w moczu pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną. Spośród tej grupy 7 pozwalało na odróżnienie aktywnego toczniowego zapalenia nerek od pacjentów, u których nie było zapalenia w obrębie nerek lepiej niż popularne markery taki jak: anty dsDNA, C3 i C4. Najwyższe wartości pola pod krzywą ROC (AUROC) osiągnęły: Angptl4 (AUROC=0,96), L-selektyba (AUROC=0,86), TPP1 (AUROC=0,84). Kombinacja tych trzech białek pozwalała na różnicowanie zajęcia nerek z wartością AUROC równą 0,97. Ponadto, L-selektyna, Angptl4 i TGF-beta 1 były najlepsze w określaniu zaostrzenia tostowego zapalenia nerek.

Spośród 1000 badanych białek w moczu pacjentów z toczniem, trzy: L-selektyna, Angptl4 i TGF-beta 1 mogą być kandydatami na markery kontroli aktywności choroby u pacjentów z toczniowym zapalenie nerek.
AUROC – Area Under Receiving Operating Characteristic Curve (pl. pole powierzchni pod krzywą ROC)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe