REUMATOLOGIA
Twardzina układowa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

SSPRO - test przeznaczone do oceny zmian skórnych przez pacjenta

Udostępnij:
Zmiany skórne w twardzinie układowej to jedna z głównych manifestacji klinicznych choroby. Wzmożone napięcie skóry może mieć różne nasilenie u poszczególnych chorych z uwzględnieniem zarówno stopnia twardości skóry, jak i rozległości zajętych obszarów.
W praktyce klinicznej najczęściej stosowanym narzędziem do oceny zmian skórnych jest zmodyfikowany test Rodnana, który wykonuje lekarz. Uzyskana w tym badaniu wartość koreluje z ciężkością przebiegu choroby i czasem przeżycia. Zmiany skórne u chorych z twardziną układową mają również wpływ na jakość życia chorego oraz na jego sprawność. I w tym aspekcie ich nasilenie niekoniecznie musi odzwierciedlać wpływ na życie codzienne chorych. Dla przykładu zmiany skórne w postaci ograniczonej choroby obejmujące skórę rąk mogą upośledzać znacznie ich funkcję, a zmiany skórne na twarzy mogą istotnie wpływać na psychiczne samopoczucie pacjenta.

Grupa chorych z twardziną układową oraz grupa ekspertów zajmujących się ich leczeniem stworzyła narzędzie diagnostyczne SSPRO przeznaczone do oceny zmian skórnych przez pacjenta. Uwzględniono w niej 18 pozycji, które można podzielić na 4 domeny: efekt fizyczny (twardość, ból, świąd, suchość skóry) ograniczenie funkcji (poruszanie się, otwieranie/zamykanie ust, wykonywanie codziennych obowiązków itp.), skutek emocjonalny i społeczny. Następnie jakość tego narzędzia zwalidowano w grupie 140 chorych z twardziną układową ( 82.1% stanowiły kobiety, średnia wieku 53.4 lata, mediana czasu trwania choroby 5 lat, postać uogólniona 32.9%). Uzyskane wyniki w teście SSPRO korelowały z rezultatami innych stosowanych testów służących do oceny objawów chorobowych przez pacjenta, natomiast słabszą zależność wykazano z testem mRSS oraz oceną nasilenia zmian skórnych przez lekarza i oceną nasilenia choroby przez lekarza.

Naukowcy z Kanady i USA stworzyli przy współudziale pacjentów narzędzie do samooceny zmian skórnych z uwzględnieniem szeregu aspektów konsekwencji tych zmian na codzienne funkcjonowanie chorego. Następnie w przeprowadzonym badaniu wykazali jego powtarzalność i zasadność. Jest to test, który może znaleźć zastosowanie m.in. w badaniach klinicznych, równolegle do innych sposobów oceny zmian skórnych. Skala ta wyraża w dużej mierze subiektywne odczucia pacjenta, co należy odnosić do jakość życia chorego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.