123RF

„Psycholog dla medyka” – 15 tys. bezpłatnych konsultacji dla kadry medycznej

Udostępnij:
Rozpoczął się program „Psycholog dla medyka”, uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia. Każdy pracownik kadry medycznej i studenci studiów medycznych mogą skorzystać z bezpłatnych wizyt i konsultacji ze specjalistami z zakresu psychologii, psychologii klinicznej i psychoterapii.
Pracownicy kadry medycznej, m.in. specjaliści medycyny ratunkowej, chirurdzy, ortopedzi, specjaliści medycyny paliatywnej, a także lekarzy medycyny rodzinnej to jedna z najbardziej narażonych na wypalenie grup zawodowych. Federacja Porozumienie Zielonogórskie zauważyła nasilenie się tego zjawiska, alarmując, że problem dotyka coraz młodszych lekarzy, czasem na początku drogi zawodowej. Wypalenie częściej występuje u kobiet oraz lekarzy w średnim wieku (45–54 lata).

Dlatego przez Ministerstwo Zdrowia przygotowany został i uruchomiony „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Wszyscy pracownicy medyczni, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego, a także studenci medycyny mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z bezpośredniej pomocy w formie porad psychologicznych.

Każdy potrzebujący będzie mógł odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. W ramach programu pomocy udziela 100 ekspertów z zakresu psychologii, psychologii klinicznej, psychoterapii.

Aby skorzystać z programu, należy zarejestrować się na stronie: „Wsparcie psychologiczne dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych”.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.