Wyślij
Udostępnij:
 
 
100-lecie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
Źródło: AL
Autor: Aleksandra Lang |Data: 10.04.2018
 
 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju, został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski, 21 listopada 1918 r.
Wraz ze zmieniającą się sytuacją zdrowotną i polityczną kraju oraz rozwojem nauk medycznych, przez lata zmieniały się też funkcje Instytutu, zawsze jednak prowadzona była działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Była to działalność zarówno o charakterze praktycznym, interwencyjnym, jak o charakterze naukowym i szkoleniowym.
Misją Instytutu na przełomie lat było kształtowanie zdrowia publicznego w Polsce, w szczególności w obszarze zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, monitorowania czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu oraz promocji zdrowia. Tak jest do dzisiaj. Realizowane w Instytucie zadania mają na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową, w tak ważnym dla każdego Polaka elemencie, jakim jest zdrowie.
Praca specjalistów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH ma kluczowe znaczenie w walce z chorobami przewlekłymi i zakaźnymi a dzięki nim możliwe jest, w sposób ciągły, sprawowanie funkcji opiniodawczej, doradczej i edukacyjnej z dziedziny zdrowia publicznego dla instytucji rządowych i samorządowych.

- Chcemy otworzyć drzwi Instytutu, aby był miejscem wymiany poglądów naukowych na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i integracji ekspertów z różnych dziedzin, stąd w roku jubileuszowym 2018 odbędą się trzy wydarzenia poświęcone różnym obszarom działania naszego Instytutu – tak o nowych planach działania Instytutu mówi jego dyrektor dr n. med. Grzegorz Juszczyk.

Zaszczytem dla wszystkich pracowników związanych Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH jest uczestniczenie w obchodach 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego, mając w tych obchodach tak szczególny udział.
Głównym wydarzeniem obchodów jubileuszowych będzie Gala Jubileuszowa, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Filharmonii Narodowej. Wśród zaproszonych gości znajdą się m. in. przedstawiciele instytucji rządowych: Senatu, Sejmu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zagraniczni reprezentanci Biura Europejskiego, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe