123RF

ABM opracowała certyfikowany kurs ICH Good Clinical Practice

Udostępnij:

Znajomość zasad dobrej praktyki klinicznej jest niezbędna w codziennej pracy osób związanych z prowadzeniem badań klinicznych, regularne podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie pozwala na zachowanie standardów i jakości badań, a co najważniejsze – zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta – wskazuje Agencja Badań Medycznych. 

ABM tłumaczy, że certyfikowany kurs ICH Good Clinical Practice obejmuje zagadnienia ujęte w międzynarodowych wytycznych (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use – Good Clinical Practice) określających zasady prawidłowego prowadzenia badań klinicznych, tak zwanej dobrej praktyki klinicznej (Good Clinical Practice). 

Zasady dobrej praktyki klinicznej

Zasady dobrej praktyki klinicznej określają jednolite normy prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach skandynawskich, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii.Przestrzeganie tych zasad gwarantuje ochronę praw i zachowanie bezpieczeństwa osób uczestniczących w badaniach klinicznych oraz wiarygodność uzyskanych danych – czytamy na stronie ABM. 

Certyfikowany kurs ICH Good Clinical Practice opracowany przez agencję ma formułę online, jest nieodpłatny i umożliwia uzyskanie imiennego certyfikatu w języku angielskim z akredytacją międzynarodowej organizacji TransCelerate BioPharma Inc.

– Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy na temat standardów etycznych i proceduralnych obowiązujących podczas prowadzenia badań klinicznych, co zapewnia ochronę praw i bezpieczeństwo uczestników badań, wiarygodność i rzetelność danych oraz zgodność z wymogami regulacyjnymi. Szkolenie skupia się także na pozostałych istotnych aspektach z zakresu dobrej praktyki klinicznej, takich jak obowiązki sponsora i badacza, planowanie, prowadzenie i nadzór nad badaniem oraz dokumentacja w badaniu klinicznym – tłumaczy agencja. 

Jak dodaje, uczestnictwo w kursie ICH Good Clinical Practice może otworzyć nowe możliwości zawodowe i poprawić perspektywy kariery zawodowej, a posiadanie certyfikatu zwykle jest wymagane bądź cenione u pracodawców z branży badań klinicznych. Kurs jest przeznaczony dla studentów, absolwentów i doktorantów kierunków, medycznych i pokrewnych, jak również dla badaczy, farmaceutów, pielęgniarek oraz innych specjalistów związanych z prowadzeniem badań klinicznych.

Jak zarejestrować się na kurs?

Każdy uczestnik samodzielnie dokonuje rejestracji na platformie szkoleniowej. Dostęp do kursu przyznawany jest automatycznie. Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym uczestnik przystępuje do testu, który składa się z 12 pytań. Po jego ukończeniu z wynikiem pozytywnym generowany jest imienny certyfikat, który jest ważny przez okres trzech lat.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.