Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Agora medycznej wiedzy

Autor: Iwona Konarska |Data: 20.11.2022
 
 
Za nami kumulacja, czyli pięć stacjonarnych konferencji naukowych, zorganizowanych przez wydawnictwo medyczne Termedia. Anestezjologia, onkologia, medycyna paliatywna, hipertensjologia i diabetologia – w tych dziedzinach lekarze pogłębiali wiedzę.
Eksperci przedstawiali najnowsze doniesienia naukowe, prezentowali opisy przypadków, mierzyli się z kontrowersjami.

Anestezjologia
Szósta edycja konferencji naukowej Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zorganizowana w Poznaniu zbiegła się z uroczystością z okazji 60. rocznicy powołania Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Była to druga w Polsce, w kolejności powołań, akademicka jednostka w tej dyscyplinie medycyny.

Przed rozpoczęciem konferencji przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego prof. Krzysztof Kusza zwrócił uwagę na zagadnienia związane ze wstrząsem, z oddziałowymi zapaleniami płuc, ewaluacją ciężkości stanu chorego według odpowiednich skal, a także omówił wpływ terapii i jej jakości na stan chorych.
.
Inne ważne tematy zakończonej konferencji to m.in. korzyści dla chorych wynikające ze stosowania terapii pozaustrojowych, w tym różnie rozumianego pozaustrojowego oczyszczania krwi, klinicznego leczenia żywieniowego u chorych na stanowiskach IT na OAiIT, farmakoterapii w tej grupie pacjentów. Pojawił się również temat sepsy i wstrząsu septycznego, budzących kontrowersje w świetle zmieniającej się wiedzy.

Hipertensjologia
Jakie są najnowsze wytyczne dotyczące terapii nadciśnienia tętniczego?

Jak zoptymalizować leczenie tego schorzenia, korzystając z nowoczesnej farmakologii?

Jakie leki złożone mamy do dyspozycji w szczególnych sytuacjach klinicznych?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymali uczestnicy szesnastej edycji Wielkopolskich Dni Hipertensjologii.

Kierownikiem naukowym konferencji był prof. Andrzej Tykarski. Specjaliści spotkali się w Poznaniu.

Onkologia
W Bydgoszczy, pod kierownictwem naukowym prof. Wojciecha Zegarskiego, przebiegała XI Konferencja Naukowa Rak Odbytnicy – czego jeszcze nie wiemy.

W tym roku w programie wyeksponowano m.in. prezentację grupy ekspertów z chirurgii laparoskopowej, omówiono zagadnienia związane z prehabilitacją, co jest gorącym, nowym tematem, a także ze skojarzonym leczeniem raka odbytnicy. Uczestnicy mogli zapoznać się z interesującymi przypadkami terapii, również z raportem dotyczącym leczenia raka jelita grubego, który przedstawił prof. Zegarski. Jednym z wątków raportu było pokazanie wzrostu liczby wykonywanych zabiegów laparoskopowych.

Medycyna paliatywna
Forum Medycyny Paliatywnej 2022 zorganizowano w Warszawie. Kierownictwo naukowe sprawowała dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prof. UM, i dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski.

Na program składało się siedem sesji wykładowych, otwarte zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (PTMP), a także praktyczne warsztaty, m. in. dotyczące wykorzystania konopi w medycynie. Osobny panel zarezerwowano dla pielęgniarek, które odgrywają istotną rolę w medycynie paliatywnej, gdyż to one z reguły spędzają przy pacjencie najwięcej czasu.
.
Diabetologia
W Gdyni zakończył się IX Hot Topics Diabetologia. Czy nadszedł już czas na nową klasyfikację cukrzycy? Dla kogo i kiedy przeznaczony jest ciągły podskórny wlew insuliny? Jakie zrobiono postępy w terapii przewlekłych powikłań cukrzycy? Odpowiedzi na najważniejsze pytania z obszaru diabetologii udzielali uznani eksperci, a kierownikiem naukowym był prof. Leszek Czupryniak.

Przedstawiono najbardziej kontrowersyjne, a przy tym najistotniejsze kwestie dotyczące profilaktyki i leczenia cukrzycy. Atrakcyjną formą wymiany poglądów była debata z argumentami na tak i na nie. Odpowiadano na pytanie, czy nadszedł czas na nową klasyfikację cukrzycy,

Omówiono także zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy, przygotowane przez międzynarodowe towarzystwa – The European Association for the Study of Diabetes (EASD) oraz the American Diabetes Association (ADA).

Do zobaczenia na kolejnych konferencjach organizowanych przez wydawnictwo Termedia!
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.