Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Aleksandra Ciałkowska-Rysz ponownie prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Źródło: PTMP
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 12.09.2022
 
 
W trakcie jubileuszowej konferencji, podsumowującej 20 lat Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, a także określającej najważniejsze cele walne zebranie członków PTMP wybrało dr hab. n.med. Aleksandrę Ciałkowską-Rysz, prof. UM na kolejną kadencję.
Gratulujemy!
Dr hab. n.med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prof. UM kieruje Zakładem Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej powstało w 2002 r. jako towarzystwo naukowo-lekarskie. Celem jego jest inicjowanie i popieranie badań naukowych dotyczących problemów medycyny paliatywnej, integracja działań lekarzy w zakresie tych badań, inicjowanie i popieranie programów zdrowotnych dotyczących opieki paliatywnej oraz propagowania wypracowanych standardów postępowania w tej opiece. Towarzystwo liczy 220 członków.

Swoje cele towarzystwo realizuje poprzez:
• udział w organizowaniu szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych w zakresie medycyny paliatywnej, a także współudział w procesie specjalizacji lekarzy w zakresie medycyny paliatywnej;
• wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów dotyczących medycyny paliatywnej;
• organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań naukowych na wymienione tematy, a także współpraca z towarzystwami oraz organizacjami naukowymi w kraju i za granicą zajmującymi się tematyką pokrewną.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.