Wyślij
Udostępnij:
 
 
Agencja Gazeta

Apel do ministra zdrowia w sprawie wrześniowej listy refundacyjnej

Źródło: mat. pras.
Autor: Aleksandra Lang |Data: 22.07.2020
 
 
Organizacje pacjenckie wyraziły zaniepokojenie wpływem decyzji kadrowych w Ministerstwie Zdrowia na kontynuację prac nad nową listą refundacyjną. Zaapelowały do Łukasza Szumowskiego o osobisty nadzór nad procedowaniem dokumentu oraz podjęcie niezwłocznej współpracy ze środowiskiem ekspertów medycznych.
22 lipca Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej oraz Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny zaapelowały do ministra zdrowia w sprawie opracowywanej listy leków refundowanych. W piśmie skierowanym do Łukasza Szumowskiego organizacje zwróciły uwagę, że urlop wiceministra Macieja Miłkowskiego, członka kierownictwa resortu zdrowia odpowiedzialnego za prowadzenie polityki lekowej, może spowodować przerwanie toczących się prac nad zwiększeniem dostępności terapii dla pacjentów onkologicznych w Polsce.

– Urlop wiceministra odpowiedzialnego za politykę lekową państwa, wyznaczony nagle w newralgicznym z punktu widzenia zachowania ciągłości prac nad nową listą leków refundowanych okresie, bardzo nas zaskoczył. W ostatnim czasie reprezentanci środowiska pacjentów onkologicznych wielokrotnie rozmawiali z przedstawicielami resortu zdrowia w sprawie zmiany schematu leczenia dla najbardziej potrzebujących grup chorych. W szczególności rozmowy dotyczyły objęcia refundacją lub poszerzenia wskazań refundacyjnych dla terapii stosowanych w leczeniu pacjentek z rakiem piersi, pacjentów z rakiem płuca oraz chorych zmagających się z czerniakiem. Efektem dyskusji były wypracowane kierunki dostępności do nowych technologii lekowych, umożliwiających leczenie chorych w standardach zbliżonych do międzynarodowych wytycznych i zgodnych z aktualnym stanem wiedzy klinicznej – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

– Zgodnie z poczynionymi ustaleniami z końcem lipca Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami medycznymi oraz organizacjami pacjentów miało podjąć ostateczne decyzje, skuteczne na dzień wprowadzenia kolejnego obwieszczenia refundacyjnego. Przy tej okazji przyglądaliśmy się również decyzjom o przedłużeniu obowiązujących decyzji refundacyjnych, bowiem zaniedbanie w tym względzie mogłoby zagrozić kontynuacji leczenia tysięcy ciężko chorych pacjentów w Polsce. Dotychczasowe rozmowy dotyczące najnowszego obwieszczenia refundacyjnego były bardzo zaawansowane, a decyzje kierunkowe podjęte. W najbliższych tygodniach kluczowe jest dalsze procedowanie zgodnie z podjętymi ustaleniami – dodaje Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Organizacje poprosiły ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o osobisty nadzór nad pracami nad wrześniowym obwieszczeniem refundacyjnym oraz podjęcie niezwłocznej współpracy ze środowiskiem ekspertów medycznych, którzy pozostawali w kontakcie z resortem zdrowia w ostatnich tygodniach.
Po wybuchu epidemii COVID-19 wprowadzono rozwiązania zawieszające publikację obwieszczeń refundacyjnych do 1 września, a okres obowiązywania wygasających wcześniej decyzji refundacyjnych został przedłużony do 31 sierpnia. Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia zgłoszono poprawkę do jednej z ustaw, która umożliwia Narodowemu Funduszowi Zdrowia finansowanie terapii w przypadku braku decyzji resortu zdrowia o przedłużeniu decyzji refundacyjnych. Z takiej możliwości będą mogli jednak skorzystać wyłącznie pacjenci zakwalifikowani do leczenia do końca sierpnia. Prawdopodobnie Sejm uchwali przepisy jeszcze w tym tygodniu.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe