Wyślij
Udostępnij:
 
 
Formularz kontroli sanitarnej - pobierz!
 
Działy: Polecamy
Od 13 maja obowiązują nowe dokumenty w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zamieszczamy formularze do pobrania.
W związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 13 maja 2017 r. dotyczącego ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, zamieszczamy formularze protokołu i sprawozdania, będące załącznikami 1 i 2 w interaktywnym formacie MS Word.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1122
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1028

Dz.U. 2017, poz. 1028

Załącznik 1
Formularz kontroli sanitarnej, Protokół pobrania próbki/próbki kontrolnej

Załącznik 2
Sprawozdanie z badania próbki substancji chemicznej

Służba Zdrowia > Raporty/Sprawozdania medyczne
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe