Wyślij
Udostępnij:
 
 
Formularze dla cudzoziemców ubiegających się o staż adaptacyjny
 
Działy: Polecamy
Ministerstwo Zdrowia 2 listopada ogłosiło rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Zachęcamy do pobrania formularzy.
Rozporządzenie określa:
1) ramowy program stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej;
2) sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu;
3) szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie odbywania stażu;
4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym są odbywane staże.

Zapraszamy do pobierania wzorów zamieszczonych jako załączniki do powyższego aktu prawnego.

Dz.U. 2016, poz. 1792

Załącznik 3
Karta stażu adaptacyjnego pielęgniarki / pielęgniarza

Załącznik 4
Karta stażu adaptacyjnego położnej / położnego

Załącznik 5

Książka stażu adaptacyjnego pielęgniarek i położnych

Załącznik 6

Książka stażu cząstkowego pielęgniarek i położnych

Załącznik 7

Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego pielęgniarki, pielęgniarza

Załącznik 8

Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego położnej, położnego

Formularze medyczne
> Pielęgniarki i położne

________________________________________
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe