Healthcare Policy Summit - Choroby Cywilizacyjne. Najważniejsze wnioski i rekomendacje

Udostępnij:
W trakcie spotkania prasowego 11 września w Fabryce Norblina zaprezentowano raport „Healthcare Policy Summit - Choroby Cywilizacyjne”, zawierający kluczowe wnioski i rekomendacje z debaty eksperckiej pod tym samym tytułem.
Organizatorem spotkania był Instytut Rozwoju Spraw Społecznych, a debatę prowadził dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia.

Efektem debaty w formule okrągłego stołu, w której udział wzięli eksperci medyczni i systemowi, przedstawiciele polskich i międzynarodowych instytucji publicznych oraz organizacji branżowych, było wypracowanie propozycji kompleksowych rozwiązań w zakresie ograniczenia szkód zdrowotnych, w tym psychologicznych i społecznych, wynikających z niezdrowego stylu życia i używania substancji psychoaktywnych.

Eksperci podkreślali, że wśród tych ostatnich głównym zabójcą jest tytoń, powodujący ponad 8 mln zgonów rocznie (w tym w wyniku narażenia na bierne palenie), a tuż za nim plasuje się alkohol, który odpowiada za 3 mln zgonów rocznie.

W trakcie dyskusji mówiono o trzech etapach działań profilaktycznych służących zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. Pierwotna profilaktyka to edukacja szkolna, promująca działania prozdrowotne. Kolejnym etapem są zachowania prozdrowotne skierowane są do osób uzależnionych. Trzeciorzędowa profilaktyka to rehabilitacja, w tym redukcja szkód (harm reduction), skierowana do pacjentów uzależnionych, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie zaprzestać złych nawyków.

Strategia redukcji szkód ma na celu minimalizację uszczerbków na zdrowiu i zagrożeń związanych z paleniem tytoniu i innymi rodzajami uzależnień. W przypadku tytoniu obejmuje ograniczenie palenia, zmianę sposobu jego używania i korzystanie z substytutów. Jednym z głównych nurtów strategii redukcji szkód jest terapia substytucyjna. Polega ona na zastępowaniu substancji szkodliwej substancją obarczoną mniejszym ryzykiem o podobnym lub takim samym działaniu.

Nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) to jeden z przykładów takiej terapii. Polega na dostarczaniu nikotyny w formie, która nie wiąże się z dymem tytoniowym. Innymi są alternatywne formy dostarczania nikotyny, takie jak elektroniczne papierosy, saszetki nikotynowe i wyroby typu heat-not-burn.

W debacie udział wzięli:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, kierownik Kliniki Alergologii Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie;
prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, konsultant krajowa w dziedzinie alergologii, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego – PIB;
dr n. med. Dorota Kiprian, naczelna specjalistka radioterapeuta, kKierownik Zakładu Radioterapii I, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy;
prof. dr hab. n. med. Filip Szymański, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
dr n. med. Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych;
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.